Agenţia de Investiţii – Ambasadorul Brandului de Ţară

Agenţia de Investiţii – Ambasadorul Brandului de Ţară

Fiind un Ambasador al Brandului de Ţară și promotor al ofertei investiţionale, de export și turism pe pieţe externe, Agenţia de Investiţii a implementat până acum mai multe proiecte de succes, care au adus plus de imagine Republicii Moldova, fiind apreciate şi la nivel internaţional. În rândurile de mai jos, ne vom referi doar la câteva proiecte de acest fel.          

„ECO Moldova”

Este un proiect de promovare a produselor organice autohtone. Republica Moldova are potenţial semnificativ pentru a completa oferta „ecologică” globală. Proiectul „ECO Moldova”, lansat de Agenţia de Investiţii, contribuie la facilitarea accesului producătorilor de produse ecologice la pieţele externe, dar și la atragerea investiţiilor în agricultura Bio. Astfel, nucile, mierea, ceaiul, uleiurile presate la rece, precum și produsele cosmetice și-au găsit loc pe standurile „ECO Moldova”, în 32 de misiuni diplomatice ale ţării noastre din străinătate, dar și în sediile partenerilor și organizaţiilor internaţionale.

Proiectul este un exemplu relevant al eforturilor instituţiei de a diversifica gama produselor moldovenești destinate exporturilor. E vorba de produse ce se încadrează în noţiunea de agricultură organică, ce pot genera valoare adăugată mai mare.

„Export Morning”

Este un program prin care antreprenorii moldoveni sunt încurajaţi să valorifice la maxim oportunităţile de export. „Export Morning” a fost lansat în parteneriat cu un proiect al Uniunii Europene şi constituie o platformă interactivă ce oferă suport informativ și practic despre pieţele prioritare către care Republica Moldova este orientată.

Programul prevede sesiuni practice lunare în vederea extinderii competenţelor agenţilor economici interesaţi să exporte eficient. Fiecare destinaţie de export este prezentată prin prisma descrierii în detalii a pieţei, a segmentelor de nișă, precum și a aspectelor legate de procedurile de export în aceste ţări (taxe, regimuri comerciale, vamale etc.). De asemenea, sunt prezentate studii de piaţă relevante, soluţii concrete de înlăturare a barierelor din calea exportatorilor.

Moldova Business Week

Este cel mai important eveniment în domeniul afacerilor din ţară, organizat la Chișinău, începând cu anul 2014. În fiecare an forumul reunește un număr important de autorităţi, agenţi economici din toate sectoarele economiei, importatori, exportatori, finanţatori locali și de peste hotare, iar interacţiunea dintre participanţi generează stabilirea a zeci de parteneriate și vizite de studiu a potenţialilor investitori cu scopul de a-și extinde afacerile în Republica Moldova.

Moldova Business Week – 2019 și-a reconfirmat statutul de eveniment de importanţă internaţională, găzduind peste 1500 de antreprenori, investitori, importatori și finanţatori, inclusiv peste 200 de oameni de afaceri din 24 ţări (China, Canada, India, Germania, Israel, Turcia, Italia etc). Agenda ediţiei a VI-a a inclus sesiuni de informare la care au participat 163 de speakeri și experţi de top, inclusiv 41 de experţi internaţionali, care au împărtășit viziunile lor și s-au referit la tendinţele în dezvoltarea antreprenoriatului, promovarea exporturilor și atragerea investiţiilor în RM, dar și la promovarea Moldovei în calitate de destinaţie turistică.

Peste 450 000 de vizualizări unice în 4 zile constituie un nou record de vizibilitate online pentru evenimentele dedicate mediului de afaceri (www.mbw.md).

Ruta cultural-turistică transfrontalieră „Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt”

Lansată la TTR, București 2019, și prezentată de Agenţia de Investiţii la Forumul Anual al Rutelor Culturale Europene ale Consiliului Europei, ruta reprezintă rezultatul unor eforturi combinate ale României și Republicii Moldova. Este prima rută transfrontalieră a ţării noastre, care valorifică potenţialul cultural-istoric comun prin unificarea instrumentelor de promovare și a marketing-ului de destinaţie.

Itinerarul „Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt” cuprinde 29 de obiective istorice și legendare, dar și peste 80 de atracţii turistice, culturale, vitivinicole și de aventură din Republica Moldova și România. Ruta se întinde pe 2000 de kilometri și oferă turiştilor o lecţie de istorie autentică, o ocazie unică de a face o incursiune în viaţa marelui voievod și de a conștientiza valoarea culturală și istorică a acestor locuri.

WINET

Este primul proiect transfrontalier dedicat companiilor vitivinicole din Republica Moldova, România și Bulgaria. Proiectul face parte din programul Bazinului Mării Negre, finanţat de Uniunea Europeană și implementat în RM de către Agenţia de Investiţii. Partenerul român al proiectului este Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Tulcea, iar partenerul bulgar – Camera de Comerţ Stara Zagora. Perioada de derulare a proiectului cuprinde 2 ani: 5.04.2019 – 5.04.2021.

WINET îşi propune drept scop să creeze condiţiile necesare pentru îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere cu o nouă abordare, bazată pe o combinaţie între networking clasic și tehnologiile moderne online, în conformitate cu tendinţele actuale și susţinute de strategiile de dezvoltare a sectorului vitivinicol în ţările participante. Aceasta va contribui la creşterea tranzacţiilor între România, Bulgaria și Moldova, precum și va promova exporturile în alte ţări.

sursa: Almanah Politic 2019 

Share