AEE și NEFCO au inițiat activitățile de pregătire a documentației tehnice pentru proiectul „Renewable energy support schemes financing facility”

AEE și NEFCO au inițiat activitățile de pregătire a documentației tehnice pentru proiectul „Renewable energy support schemes financing facility”

Agenția pentru Eficiență Energetică și Corporația Financiară Nordică de Mediu (NEFCO) au început pregătirea pentru crearea unui mecanism financiar de sprijin pentru energie regenerabilă în Republica Moldova („Renewable energy support schemes financing facility”). Pentru inițierea acestui proiect urmează să fie elaborate studiul de fezabilitate și ulterior propunerea de finanțare către Fondului Verde pentru Climă („GCF”). Pregătirea proiectului va beneficia de asistență tehnică din partea Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida), informează OFICIAL.

Obiectivul proiectului menționat este de a majora cu 50 MW utilizarea instalațiilor solar fotovoltaice (PV) conectate la rețea utilizând facilitățile schemei de sprijin „Contorizare Neta”. Proiectul prevede lansarea unui program de creditare pentru IMM-uri și sectorul rezidențial. Proiectul își propune să promoveze investițiile în proiectele solare fotovoltaice din întreaga țară, prin punerea în aplicare a schemei de sprijin aprobata de Guvernul Republicii Moldova prin Legea nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

Nota de Concept a proiectului a fost elaborată de către Oficiul Schimbarea Climei și coordonat cu Autoritatea Națională Desemnată din Moldova în iunie 2020.

Ash Sharma, coordonatorul de proiect din partea NEFCO, a declarat: „Suntem foarte bucuroși să începem pregătirea primului nostru proiect GCF în Europa de Est, cu sprijinul Sida. În calitate de entitate acreditată de către GCF, NEFCO va fi responsabilă de coordonarea activităților proiectului și acordarea împrumutului din surse proprii către băncile locale din Republica Moldova. Suntem, de asemenea, bucuroși să cooperam cu Agenția pentru Eficiență Energetică, care este responsabilă de implementarea politicilor de stat în domeniul eficienței energetice și al energiei regenerabile din Moldova”.

Alexandru Ciudin, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, a declarat: „Proiectul este elaborat în conformitate cu principalele Strategii și Planuri Naționale de Acțiuni în domeniul energiei regenerabile și al mediului. În calitate de Entitate de Implementare a proiectului dat, Agenția pentru Eficiență Energetică va implementa activitățile la nivel național, și va coordona activitățile cu instituțiile financiare locale și beneficiarii finali”

Procesul de elaborare a Notei de Concept a proiectului a început cu o ședința a Agenției pentru Eficiență Energetică, Oficiului Schimbarea Climei și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în august 2019. De atunci, s-au purtat discuții continue cu NEFCO și Autoritatea Națională desemnată a GCF pe diverse subiecte legate de procesul de elaborare a Propunerii de Proiect, precum și consultări cu părțile interesate la nivel național, în special cu instituțiile financiare naționale și reprezentanții IMM-urilor.”

Notă: Corporația Financiară Nordică de Mediu (NEFCO) este o instituție financiară internațională,  înființată de guvernele țărilor nordice (Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia) în 1990. Obiectivul NEFCO este de a oferi finanțare exclusiv pentru proiecte ,,verzi” cu scopul de a genera un impact pozitiv asupra climei și a mediului într-un mod rentabil. În ultimele trei decenii, NEFCO a dezvoltat o rețea extinsă în cadrul comunității ,,verzi” și o capacitate dovedită de a conecta părțile interesate la proiectele relevante. Ca instituție financiară internațională, NEFCO activează în Moldova din momentul semnării unui acord-cadru cu Republica Moldova în iunie 2017. În 2019, NEFCO a lansat Programul de Finanțare a Creditelor pentru Conservarea Energiei în Moldova, oferind împrumuturi concesionale municipalităților pentru investiții în eficiență energetică a obiectelor sociale (grădinițe, școli, spitale), precum și iluminatul stradal. Din toamna anului 2018, NEFCO a fost acceptat de către Fondul Verde pentru Climă (Green Climate Fund – GCF) drept una dintre entitățile sale acreditate. Pentru a oficializa acreditarea și a crea un cadru juridic contractual comun pentru viitoarea cooperare, GCF și NEFCO au semnat Acordul Principal de Acreditare (Accreditation Master Agreement – AMA) pe 9 martie 2020. NEFCO este singura instituție nordică acreditată la GCF. Consiliul GCF a aprobat primul proiect al NEFCO în cadrul reuniunii Consiliului B.25 GCF, care a avut loc la Geneva, Elveția, în perioada 10-12 martie 2020. Proiectul este dezvoltat în cooperare cu EarthSpark International (ESI) și își propune să ofere rețeaua de energie către zonele rurale din Haiti.

Agenția pentru Eficiență Energetică, autoritate administrativă din subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și al valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punctul de vedere al mediului înconjurător și al schimbărilor climatice. Agenția pentru Eficiență Energetică implementează politica statului în domeniul eficienței energetice precum și a surselor de energie regenerabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și ale legislației secundare aferente. Agenția cooperează cu instituțiile și cu organismele internaționale în vederea promovării utilizării surselor de energie regenerabilă, în limitele competenței stabilite de Guvern, atrage și gestionează resurse financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat.

Cristina Gurez

Share