Administraţia Naţională a Penitenciarelor a semnat un Acord!

Administraţia Naţională a Penitenciarelor a semnat un Acord!

Administraţia Naţională a Penitenciarelor și Federația Națională Sportivă de KEMPO din Republica Moldova, au pus începutul unui parteneriat pe un termen de un an. Cooperarea în baza acordului vizează, în special, faptul că, angajații sistemului penitenciar, în special cei ai Detașamentului cu Destinație Specială  „Pantera” vor fi instruiți în domeniul tactico-special cu implicarea instructorilor de categorie internațională a Federației Internaționale Kempo.

Instruirea se va desfășura la compartimentele: tactica acțiunilor speciale „Force on Force”, apărarea împotriva atacurilor fără sau cu arme albe și de foc, lucrul în echipă tactică „Binom” & „Trinom”, instruirea teoretico-practică la compartimentul „Pregătirea de foc”, etc.

În relațiile de parteneriat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor și Federația Națională Sportivă de KEMPO se obligă să ofere suport reciproc pentru a eficientiza activitatea.

Conducătorii instituțiilor semnatare şi-au exprimat convingerea că vor depune toate eforturile ca obiectivele cuprinse în acord să fie îndeplinite pentru asigurarea unei colaborări optime și de lungă durată.

Doina Secrieru

Share