A lovit un bărbat în plină stradă și l-a deposedat de telefon. După ce a fost achitat de prima instanță, procurorii au reușit să-i demonstreze vinovăția

A lovit un bărbat în plină stradă și l-a deposedat de telefon. După ce a fost achitat de prima instanță, procurorii au reușit să-i demonstreze vinovăția

Prin eforturile depuse de Procuratura de circumscripție Chișinău, în comun cu Procuratura raionului Orhei, în instanța de apel a fost posibilă corectarea erorilor admise de către instanța de fond, la judecarea unei cauze penale intentate conform bănuielii rezonabile de comitere a infracțiunii de jaf. 

Așadar, inițial, prin sentinţa Judecătoriei Orhei, sediul Central din 21 septembrie 2020, condamnatul a fost achitat de învinuirea în comiterea infracţiunii de jaf (art. 187 alin. (2) lit. e) şi f) din Codul penal), pe motiv că fapta nu a fost săvârşită de inculpat.

Nefiind de acord cu sentința primei instanțe, acuzatorii de stat din Procuratura raionului Orhei au înaintat cerere de apel, prin care au solicitat admiterea apelului, casarea sentinței și pronunțarea unei noi hotărâri, prin care inculpatul să fie recunoscut culpabil în săvârşirea infracţiunii şi să-i fie stabilită o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen 6 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În motivarea apelului s-a invocat că în cadrul judecării cauzei penale, instanţa de judecată nu a apreciat în modul cuvenit probele administrate, pronunțând o hotărâre nefondată.

Prin decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 30 ianuarie 2024, a fost admis apelul, casată sentința contestată și pronunțată o nouă hotărâre prin care inculpatul a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii, fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani și 8 luni, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Potrivit acuzării, condamnatul, la data de 17 noiembrie 2018, aproximativ la miezul nopții, aflându-se pe strada Maxim Gorki, mun. Orhei, a lovit un bărbat în regiunea capului pentru a-i sustrage telefonul mobil pe care acesta îl avea în buzunar. După ce l-a deposedat ilegal de bun, a părăsit locul faptei.

Decizia instanței de apel este definitivă și executorie, însă poate fi contestată cu recurs ordinar la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni.

Share