A fost audiat Raportul auditului financiar al Curții de Conturi a Republicii Moldova asupra Raportului Guvernului

A fost audiat Raportul auditului financiar al Curții de Conturi a Republicii Moldova asupra Raportului Guvernului

Astăzi, 13 iunie 2018, Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie a audiat Raportul auditului financiar al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul bugetar încheiat 2017, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.26 din 29.05.2018.

La ședință au participat Andrei Munteanu, membrul CCRM și Sofia Ciuvalschi, șeful Direcției generale auditul sectorului social.

Munteanu a prezentat rezultatele auditului, inclusiv opinia cu rezerve asupra Raportului Guvernului privind executarea BASS în perioada auditată și baza ce a servit pentru formularea opiniei. Membrul Curții de Conturi a relatat despre semnificația modificărilor BASS în contextul realizării politicilor în domeniu, precum și despre aspectele și problemele care au limitat auditorii în expunerea asupra regularității și plenitudinii transmiterii și preluării spre achitare și calculare a pensiilor pentru beneficiarii organelor de forță.

În contextul examinării raportului menționat, Comisia protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului Republicii Moldova a apreciat înalt activitatea de audit a Curții de Conturi.

Mihaela Rotari 

Share