Toate proiectele de legi, până la adoptarea finală, vor fi analizate prin prisma dimensiunii de gen

Toate proiectele de legi, până la adoptarea finală, vor fi analizate prin prisma dimensiunii de gen. Abordarea integratoare a dimensiunii de gen în toate politicile, programele, practicile și procesul de luare a deciziiilor în Parlament se conține în Planul de acțiuni pentru egalitatea de gen pentru anii 2017-2021, adoptat de Biroul permanent al Legislativului, la sfârșitul sesiunii de primăvară – anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

Documentul prevede și introducerea practicilor de bugetare sensibilă la dimensiunea de gen, promovarea și participarea egală a bărbaților și femeilor în activitatea parlamentară, majorarea numărului de femei deputate în organele de conducere ale Parlamentului, grupuri de lucru, delegații parlamentare etc. De asemenea, va fi revizuit cadrul legislativ pentru asigurarea egalității de gen.

Un obiectiv aparte se referă la susținerea consolidării și funcționării instituționale a Platformei de Dialog a Doamnelor Deputate prin menținerea legăturilor cu alte organizații pluripartinice ale femeilor, cu organizațiile societății civile care susțin și promovează egalitatea de gen.

Până la finele anului 2018, urmează a fi elaborat un studiu al bunelor practici internaționale, în vederea utilizării limbajului sensibil la gen în comunicarea internă și externă realizată de Parlamentele naționale. În context, va fi analizat Regulamentul de organizare și funcționare a Secretariatului Parlamentului pentru a verifica nivelul de corespundere a acestuia la standardele unui limbaj sensibil la gen.

De menționat că, anterior, în premieră, a fost elaborat și prezentat deputaților şi funcționarilor Raportul de audit de gen în Parlament. Studiul a fost elaborat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în cadrul proiectului “Îmbunătățirea democrației în Moldova prin suport parlamentar şi electoral”, implementat cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei. Raportul a recomandat asigurarea principiului egalității de gen prin ajustarea legislației și implementarea unui Plan de acțiuni pe aspectele egalității de gen.

Mihaela Rotari

 

Share