Proiect ce interzice activitatea particulară de pază la obiectivele de importanță strategică a statului – în Parlament

Proiect ce interzice activitatea particulară de pază la obiectivele de importanță strategică a statului – în Parlament

Instituțiile statului nu vor mai fi păzite de companiile private de pază. Comisia securitate națională, apărare și ordine publică va propune plenului Parlamentului aprobarea unui proiect de modificare a Legii privind activitatea de detectivi și de pază, informează OFICIAL.

Proiectul interzice activitatea particulară de pază la obiectivele de importanță strategică a statului. Paza particulară va fi interzisă la ministerele și structurile organizaționale din sfera lor de competență; autorităţile administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale, inclusiv instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat; autoritățile publice autonome; obiectivele de păstrare şi depozitare a armelor, muniţiilor, materialelor explozibile și substanţelor radioactive; obiectivele de păstrare și depozitare a substanțelor narcotice, psihotrope şi a precursorilor (cu excepţia instituţiilor medicale şi farmaciilor private); instanţele judecătoreşti și Procuratura; întreprinderile de stat şi/sau societățile comerciale cu capital de stat și societățile comerciale cu capital social majoritar de stat.

Proiectul mai prevede că întreprinderilor de stat să li se permită efectuarea activității particulare de pază la instituțiile statului.

Autorii propun ca modificările legislative să intre în vigoare la 1 ianuarie 2020.

Andriana Cheptine

Share