PL propune un nou format de negocieri privind soluționarea conflictului transnistrean

PL propune un nou format de negocieri privind soluționarea conflictului transnistrean

Partidul Liberal (PL) consideră că declarațiile lui Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Federației Ruse, cu privire la viitorul Republicii Moldova sunt o amenințare gravă pentru securitatea cetățenilor Republicii Moldova.  PL dezavuează un astfel de comportament din partea unui oficial, care lansează amenințări pentru a influența viitorul european al republicii.

PL consideră că aceste declarații, prin care Lavrov a amenințat R. Moldova că ar putea trece prin aceeași soartă ca și Ucraina, dacă va renunța la statutul de neutralitate politică și militară, iar Rusia ar putea recunoaște independența Transnistriei, reprezintă un pericol major pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru viitorul statului, fiind o amenințare directă și explicită la adresa securității republicii.

Partidul Liberal condamnă politica imperialistă a Federației Ruse și implicarea ei în treburile interne ale statului nostru și susține în continuare că integrarea europeană a Republicii Moldova trebuie să devină un stimulent important în procesul de soluţionare a problemei transnistrene, diferend care poate fi rezolvat doar după retragerea armatei Federaţiei Ruse de pe teritoriul ocupat al Republicii Moldova.

PL pledează pentru modificarea formatului de negocieri, Tiraspolul urmând să fie exclus din proces, iar Federaţia Rusă să fie recunoscută drept parte în conflict, aşa cum reiese din Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în dosarul Ilaşcu şi alţii contra Republicii Moldova.

PL consideră absolut necesară schimbarea accentelor în procesul de negocieri în vederea reglementării problemei transnistrene. Toate discuţiile trebuie să pornească de la examinarea subiectelor din aşa-numitul Coş III, adică a subiectelor politice, şi abia după aceasta să fie examinate subiectele de ordin economic, social, umanitar etc. Totodată, PL va insista în continuare pe schimbarea formatului forţelor de pacificare într-o misiune europeană sau internaţională (sub mandat UE, ONU).

Partidul Liberal consideră că R. Moldova trebuie să adere la NATO, altfel securitatea cetățenilor și independența Republicii Moldova vor fi și în continuare puse în pericol de Federația Rusă. PL continuă să pledeze pentru aderarea la NATO, întrucât statutul de neutralitate al R. Moldova a fost adoptat deja cu prezența armatei Federației Ruse pe teritoriul nostru, ceea ce înseamnă că nu suntem stat neutru.

Liberalii solicită Ministerului de Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova să întreprindă măsuri necesare în vederea dezaprobării oficiale a acțiunilor descalificante ale ministrului de Externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov.

Mihaela Rotari

Share