Pe 17 noiembrie 2024 locuitorii orașului Căușeni își vor alege primarul

Pe 17 noiembrie 2024 locuitorii orașului Căușeni își vor alege primarul

Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, mai multe hotărâri.

Astfel, membrii CEC au stabilit, pentru data de 17 noiembrie 2024, alegeri locale noi în orașul Căușeni, raionul Căușeni, urmare a sesizării Autorității Naționale de Integritate (ANI) în legătură cu încetarea, înainte de termen, a mandatului de primar în această localitate. Vacanța funcției a intervenit urmare a sesizării Autorității Naționale de Integritate (ANI) în legătură cu încetarea, înainte de termen, a mandatului de primar în această localitate.

Prin actul de constatare, ANI l-a decăzut pe primarul ales în cadrul alegerilor locale generale din 2023 din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, inclusiv funcția (mandatul) de primar, pe o perioadă de 3 ani din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.

În temeiul Încheierii Curții Supreme de Justiție din 3 aprilie 2024, persoana în cauză fost înscrisă, la această dată, în Registrul persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică pe un termen de 3 ani.

Totodată, au fost confirmate persoanele responsabile de finanțe (trezorierii) a 4 partide politice pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi și parțiale din 19 mai 2024.

Alte hotărâri au vizat ridicarea și atribuirea mandatelor de consilier în consiliile locale și raionale.

Hotărârile CEC sunt publicate pe pagina oficială a Comisiei www.cec.md, rubrica „Ședințe CEC”, subrubrica „Hotărâri CEC”.

Share