Patru partide din Moldova riscă să dispară

Patru partide din Moldova riscă să dispară

Comisia Electorală Centrală (CEC) va solicita Ministerului Justiției (MJ) să verifice patru partide, care au raportat zero membri și zero cotizații, prin prisma dacă partidul activează în baza statului și a programului său. Inițiativa a venit din partea Președintei CEC, în cadrul examinării rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2018, informează Oficial.

Președinta CEC a declarat că, potrivit legii, partidele politice sunt asociații benevole ale cetățenilor, care au drept scop realizarea activității politice.

„Din informația prezentată în rapoarte, a fost dedus că 4 partide au raportat financiar la CEC zero membri și zero cotizații acumulate. Este vorba despre Partidul „Moldova Unită”, Partidul Societății Progresiste, Mișcarea social-politică a Romilor, dar și Partidul Forța Nouă. În genere, este deranjant faptul și supărător că dintre cele 41 partide, care au raportat activitatea financiară a partidelor, doar 13 partide au surse de venit din cotizații. Astfel, propun să solicităm MJ examinarea celor patru partide, care au declarat zero membri și cotizații, prin prisma dacă partidul activează în baza statului și a programului său, cu modificările și completările care au fost sau nu înregistrate de lege – mă refer, în baza art. 22 din legea cu privire la partidele politice. Dacă s-ar constata de către MJ că asemenea acțiuni sunt realizate, ar fi un temei, ca MJ să înainteze Judecătoriei o acțiune, prin care va cere dizolvarea partidului politic, dacă temeiul respectiv există”, a propus Alina Russu.

Propunerea a fost susținută de colegi.

Doina Secrieru

Share