Oleg Serebrian a avut discuții cu Liliana Palihovici și Lara Scarpitta

Oleg Serebrian a avut discuții cu Liliana Palihovici și Lara Scarpitta

În data de 25 ianuarie 2023, Viceprim-ministrul pentru reintegrare Oleg Serebrian a avut o întrevedere cu Reprezentantul Special al Președintelui în exercițiu al OSCE pe probleme de gen, Liliana Palihovici și Consilierul principal pe probleme de gen al OSCE, Lara Scarpitta.

Discuțiile s-au concentrat pe activitățile legate de buna implementare de către Republica Moldova a angajamentelor internaţionale privind dimensiunea de gen, inclusiv și a celor care decurg din Rezoluţia 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea.

Vicepremierul Oleg Serebrian a menționat despre necesitatea promovării pe ambele maluri ale Nistrului a normelor internaționale în domeniul respectării drepturilor femeilor, cu asigurarea intervenției prompte din partea actorilor implicați în proces.

Liliana Palihovici a subliniat importanța promovării unei bune înțelegeri de către statele membre ale OSCE, cu precădere a implicațiilor de securitate internațională ce pot fi generate de inegalitățile de gen și din reprezentarea femeilor în procesele de asigurare a păcii și securității, precum și asupra democrației și dezvoltării durabile.

Interlocutorii au convenit să mențină în continuare o interacțiune activă pe domeniile de responsabilitate aflate în gestiune în vederea atragerii suportului necesar din partea partenerilor externi și a obținerii rezultatelor așteptate.

Share