Măsurile referitoare la regimul de intrare, ședere și tranzit pe teritoriul României

Măsurile referitoare la regimul de intrare, ședere și tranzit pe teritoriul României

Ambasada României în Republica Moldova informează că, începând cu 14 decembrie 2020, se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul României, informează OFICIAL.

Pentru o corectă înțelegere a legislației și pentru ca fiecare cetățean să poată să identifice mai ușor situația în care se află, Ambasada României în Republica Moldova prezintă informația structurată în patru părți, astfel:

 1. Cetățenii români care se află pe teritoriul Republicii Moldova (inclusiv persoanele cu dublă sau multiplă cetățenie, din care una română)
 • Vi se permite intrarea în România, cu exceptare de la carantină, cu condiția să nu vă fi aflat, în ultimele 14 zile, într-una sau mai multe zone/țări cu risc epidemiologic ridicat (Republica Moldova nu se află pe această listă).
 1. Cetățenii străini care se află pe teritoriul Republicii Moldova
 • Eliminarea Republicii Moldova din Lista țărilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat nu modifică condițiile de intrare în România.
 • Vi se permite intrarea în România doar dacă vă încadrați în excepțiile prevăzute de legislația în vigoare. Veți fi exceptați de la carantină dacă veniți din Republica Moldova, cu condiția ca, înaintea sosirii în România, să nu vă fi aflat, în ultimele 14 zile, într-una sau mai multe zone/țări cu risc epidemiologic ridicat.
 • Dacă în ultimele 14 zile v-ați aflat pe teritoriul uneia sau mai multor țări din Lista țărilor/ zonelor cu risc epidemiologic ridicat, puteți fi exceptați, și în acest caz, de la măsura carantinei, cu condiția să vă încadrați în excepțiile prevăzute de legislație.
 • Excepția de la măsura carantinei se aplică și persoanelor care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat, dacă rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național. Testele trebuie efectuate de către laboratoare autorizate, iar rezultatele să conțină datele de identificare ale dvs.
 • Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare (ex: afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică – în program de hemodializă), preschimbare documente de identitate, părăsirea țării, poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative, cu prezentarea testului COVID-19, realizat în condițiile de mai sus. Suspendarea se dispune prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția de Sănătate Publică teritorială.
 1. Tranzitul
 • Toate persoanele care tranzitează România și nu prezintă simptomatologie specifică infecției cu noul coronavirus, indiferent de țara de proveniență sau destinație, sunt exceptate de la măsura carantinei.
 • Pentru a fi permisă tranzitarea României, persoanele trebuie să probeze faptul că scopul călătoriei este unul justificat și esențial, respectiv că li se va permite continuarea călătoriei în celelalte state de tranzit, dacă este cazul, respectiv că li se va permite intrarea în țara de destinație. Dovada scopului călătoriei se poate face în baza unui drept de ședere, dacă sunt impuse astfel de limitări de către statele de tranzit/destinație (viză, permis de ședere, carte de rezidență etc.).
 • Tranzitul trebuie să fie realizat neîntrerupt, în maxim 24 de ore, utilizând coridoarele umanitare special create în acest sens (informații concrete vor fi oferite de către Poliția de Frontieră).
 1. Resurse legislative

Doina Secrieru

Share