Inițiativa ce prevede includerea sintagmei „integrare europeană” în Constituție va fi propusă plenului Parlamentului pentru votare

Inițiativa ce prevede includerea sintagmei „integrare europeană” în Constituție va fi propusă plenului Parlamentului pentru votare

Proiectul de completare a Constituției Republicii Moldova cu prevederi ce stabilesc vectorul de integrare europeană ca obiectiv strategic de dezvoltare a țării va fi propus plenului Parlamentului pentru a fi supus votului.

Comisia juridică, numiri și imunități a examinat și aprobat, în ședința de astăzi, raportul la inițiativa ce prevede includerea sintagmei ”integrare europeană” în Constituție.

Potrivit proiectului, Legea Supremă a țării va fi completată cu un articol nou care stipulează că integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă obiectivul strategic de dezvoltare a tării, iar procedura de aderare a Republicii Moldova la tratatele constitutive ale Uniunii Europene vor fi stabilite de Parlament prin lege organică.

Totodată,  autorii au propus completarea preambulului Constituţiei cu o propoziţie nouă prin care se va scoate în evidenţă aspiraţiile de integrare europeană a ţării şi promovarea orientării Republicii Moldova spre spaţiul valoric democratic european.

Inițiativa de modificare a Constituției aparține unui grup de deputați din coaliția parlamentară majoritară. Proiectul a fost elaborat de un grup de lucru, constituit prin Hotărârea Parlamentului nr. 209 din 6 octombrie 2017. Acesta, a antrenat în activitatea sa, experți, reprezentanți ai mediului academic de profil și ai autorităților publice.

Relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au fost lansate odată cu semnarea la 28 noiembrie 1994 a Acordului de Parteneriat şi Cooperare. În ianuarie 2010, Republica Moldova şi Uniunea Europeană s-au angajat în negocierea Acordului de Asociere. La 28 iunie 2014 a fost semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Parlamentul Republicii Moldova şi-a reafirmat dezideratul integrării europene prin Hotărârile Parlamentului nr. 274 din 14 noiembrie 2013 şi nr. 218 din 29 iulie 2016 prin care s-au aprobat declaraţii exprese cu privire la susţinerea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova şi privind parteneriatul naţional în domeniul integrării europene.

Mihaela Rotari 

Share