În cadrul sesiunii parlamentare de primăvară, deputații fracțiunii PCRM au înregistrat 13 proiecte de lege

În cadrul sesiunii parlamentare de primăvară, deputații fracțiunii PCRM au înregistrat 13 proiecte de lege

Fracțiunea PCRM în Parlamentul Republicii Moldova a făcut totalurile activității pe parcursul sesiunii de primăvară 2017.

Iată raportul integral prezentat de comuniști:

„În perioada ianuarie — iulie 2017, fracțiunea parlamentară PCRM a desfășurat o activitate politică și legislativă activă, a participat la lucrările comisiilor parlamentare permanente și Biroul permanent, a menținut relațiile cu alegătorii țării, s-a deplasat cu regularitate în localitățile din Moldova.

În cadrul sesiunii parlamentare de primăvară, deputații fracțiunii Partidului Comuniștilor au înregistrat 13 proiecte de lege. În linii generale, de la începutul activității Parlamentului de legislatura a XX-a, comuniștii au fost autorii a peste 120 de proiecte de lege. În prima jumătate a anului 2017, fracțiunea a adoptat și publicat peste 30 de declarații oficiale și adresări pe marginea celor mai actuale probleme.

Activitate cu caracter politic

Încă în martie anul curent, Fracțiunea Partidului Comuniștilor a declarat că procesul de schimbare a procedurii de alegere a forului legislativ, lansat de Partidul Democrat și, în consecință, reluat de socialiști, servește doar intereselor de grup, este netransparent și vine în contradicție cu interesele societății. În legătură cu acest fapt, comuniștii au refuzat să participe în activitatea grupului de lucru pentru modificarea sistemului electoral, de asemenea, în spectacolul care a pretins să fie dezbateri parlamentare.

Deputații PCRM au utilizat diverse modalități pentru a se opune planului tandemului democraților și socialiștilor pentru modificarea sistemului electoral.

Comuniștii și-au expus poziția dură pe marginea acestei chestiuni în cadrul întîlnirilor cu ambasadorii statelor străine acreditați în Moldova, cu experții Comisiei de la Veneția, la sesiunea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și alte platforme internaționale. Deputații comuniști au participat activ la ședința Consiliului Civic ”Pentru libertatea Patriei” cu îndemnul de a consolida eforturile în lupta contra planurilor regimului de a uzurpa în totalitate puterea.

Pe 5 mai și 21 iulie, în timpul dezbaterilor pe marginea sistemului electoral mixt, în prima și a doua lectură, deputații fracțiunii PCRM au preferat să nu se afle în aceeași sală cu acaparatorii Moldovei, ci alături de protestatarii din preajma Parlamentului. Din geamul biroului fracțiunii s-a lansat un placat cu îndemnul politic de a nu admite modificarea sistemului electoral. În semn de protest împotriva samavolniciei guvernării, fracțiunea PCRM a luat decizia să boicoteze ședința Parlamentului pînă la sfîrșitul sesiunii de primăvară.

Fracțiunea PCRM a susținut proiectul votului de neîncredere pentru Guvernul Pavel Filip în legătură cu descoperirea schemei de export ilegal a anabolizantelor prin intermediul Întreprinderii de Stat «Poșta Moldovei». Pentru abordarea acestui subiect de la tribuna Parlamentului și atragerea la răspundere a tuturor vinovaților nu au ajuns semnăturile deputaților socialiști, care au refuzat să susțină această inițiativă.

Spre deosebire de alte fracțiuni, deputații PCRM nu au susținut nicio numire de cadre din partea guvernării, care s-a discutat în timpul acestei sesiuni în Parlament, inclusiv, numirea judecătorilor. De asemenea, fracțiunea comuniștilor a refuzat să delege reprezentanții săi în grupul de lucru pentru pregătirea modificărilor legislației pe dimensiunea mass-media. Această idee a lui Candu reprezintă legalizarea inițiativei democraților cu privire la lupta împotriva așa-numitei propagande rusești.

Deputații comuniști au criticat dur reforma Guvernului, declarînd că «prin intermediul unor astfel de proiecte noi vom distruge definitiv țara». Fracțiunea PCRM s-a pronunțat împotriva dării în concesiune unei companii americane a circa 40 la sută din pămîntul moldovenesc pentru un termen de 50 de ani.

Comuniștii nu doar o dată au abordat în Parlament problemele ce țin de situația catastrofală creată în jurul rîului Nistru și au participat la cîteva acțiuni de protest în legătură cu acest fapt. Deputații fracțiunii PCRM continuă lupta împotriva falsificării istoriei și antisemitismului, de asemenea, lucrează în vederea înveșnicirii memoriei victimelor Holocaustului.

Frontul social

Realitatea care s-a făcut simțită după 1 aprilie 2017 i-a determinat pe mulți să-și aducă aminte despre declarațiile dure ale deputaților fracțiunii PCRM în timpul adoptării fulgerătoare, la sfîrșitul anului trecut, a reformei sistemului de pensii. Tot despre ce au avertizat comuniștii s-a adeverit. Mulți dintre cetățenii care au fost induși în eroare de mașina propagandistică a guvernării despre minunățiile inovațiilor au conștientizat toată josnicia și cruzimea autorilor.

În același timp, insistența fracțiunii comuniștilor și revolta cetățenilor au determinat Parlamentul să voteze pentru inițiativa PCRM, conform căreia Guvernul trebuie să revadă metodologia de calcul a prețurilor la serviciile medicale și să aprobe modificările de rigoare.

Totodată, avînd în vedere problemele serioase de sistem existente în acest domeniu, comuniștii au susținut inițiativa privind acordarea votului de neîncredere ministrului Sănătății.

Vom remarca că deputații PCRM au participat activ la lucrările comisiei parlamentare speciale pentru verificarea situației legată de organizarea alimentației copiilor în școli și grădinițe, inspectînd un șir de instituții școlare și preșcolare.

Trebuie de remarcat faptul că, din 17 înterpelări ale deputaților comuniști din timpul ședințelor plenare ale sesiunii de primăvară, o mare parte țin de problemele cu caracter social. Spre exemplu, anume fracțiunea PCRM a fost prima care a ridicat în Parlament problema cu privire la regulamentul Ministerului Educației referitor la vacanța de vară în grădinițe. În rezultat, acest document a fost anulat.

Cea mai mare parte a proiectelor înregistrate în timpul acestei sesiuni au caracter social. Respectiv, fracțiunea propune ca mărimea minimă a bursei studențești să fie egală cu coșul minim de consum pentru anul trecut. Printre proiecte se numără, de asemenea, propunerea pentru îmbunătățirea transparenței activității Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, în primul rînd, la capitolul utilizarea surselor financiare pentru serviciile medicale.

De la începutul activității Parlamentului de legislatura a XX-a, Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie a fost condusă de deputatul PCRM, Oxana Domenti. Însă, la ultima ședință a sesiunii, majoritatea parlamentară, unilateral, a lipsit fracțiunea PCRM de funcția de conducere a acestei comisii. Parlamentul a adoptat decizia de a o înlătura pe colega noastră de la conducerea comisiei respective.

În opinia deputaților comuniști, înlăturarea nemotivată din funcție a unui profesionist de înaltă calitate, așa cum este Oxana Domenti, denotă clar incapacitatea guvernării și majorității parlamentare de a adopta decizii administrative adecvate, de asemenea, contextul politic al deciziei respective. Presiunea în raport cu fracțiunea PCRM din opoziție continuă.

Tradițional, în fiecare săptămînă, deputații comuniști organizează întrevederi cu alegătorii și primesc cetățeni în audiență. De asemenea, deputații fracțiunii PCRM au participat la manifestații organizate de Uniunea Tineretului Comunist din Moldova, Uniunea Femeilor, Uniunea Veteranilor războiului din Afganistan.

Activitatea în presă

Pe parcursul sesiunii de primăvară, deputații comuniști au participat la circa 40 de emisiuni televizate și radiofonice. Membrii fracțiunii PCRM au oferit activ interviuri pentru presa scrisă și cea electronică. De asemenea, deputații fracțiunii au organizat, sistematic, conferințe de presă și breafinguri în incinta sediului Parlamentului.

Colaborarea internațională

Deputații fracțiunii PCRM au participat la sesiunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la ședințele Partidului Stîngii Europene, acțiunilor desfășurate pe linia Organizației Mondiale a Sănătății și alte forumuri internaționale.

În cadrul tuturor întîlnirilor, comuniștii au abordat cele mai importante chestiuni cu caracter politic și social-economic, au atras atenția partenerilor externi asupra necesității de a reacționa rapid și critic la fărădelegile sistematice ale actualei guvernări.

* * *
În pofida resurselor limitate, presiunii permanente din partea guvernării, fracțiunea PCRM va continua să lucreze activ în vederea protejării intereselor majorității cetățenilor țării. În măsura posibilităților, vor promova proiectele de lege sociale, vor insista pentru încetarea politicii antipopulare. În legătură cu acest fapt, deputații comuniști își pun mari speranțe în capacitatea de înțelegere și susținere din partea cetățenilor țării, alegătorilor care s-au dezamăgit definitiv în politica actualei guvernări. Munca zilnică cu oamenii de rînd, explicarea poziției partidului, rezistența în fața minciunilor care au invadat presa vor fi, și în continuare, principalele instrumente de luptă atît pentru Partidul Comuniștilor, cît și pentru fracțiunea parlamentară a deputaților comuniști”.

Mihaela Rotari

Share