Guvernul a aprobat un proiect de modificare a Constituţiei

Guvernul a aprobat un proiect de modificare a Constituţiei

Executivul a aprobat, astăzi, proiectul de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova, solicitând asupra acestuia avizul Curții Constituționale, ulterior urmează a fi prezentat Parlamentului spre examinare, informează OFICIAL.

În contextul celor expuse, o primă intervenție propusă prin intermediul acestui proiect se referă la excluderea termenului inițial de 5 ani de numire al judecătorilor, prevăzut la art. 116 din Constituție.

Astfel, drept urmare a adoptării acestui proiect de lege, judecătorii vor fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea CSM.

De asemenea, proiectul propune completarea Constituției Republicii Moldova cu prevederea referitoare la dreptul Președintelui Republicii Moldova de a respinge doar o singură dată candidatura propusă de CSM

Urmare a celor expuse, proiectul vine cu o completare la art. 116 din Constituția Republicii Moldova și anume, alineatul (51), ce va reglementa imunitatea funcțională a judecătorilor. Aceștia vor avea imunitate funcțională doar în condițiile legii.

O altă intervenţie se referă la componenţa CSM. Astfel, se propune reglementarea expresă a faptului că, „cel puțin jumătate din membrii CSM trebuie să fie judecători”.

O altă modificare propusă se referă la durata mandatului membrilor CSM care a fost mărit de la 4 ani la 6 ani. În acest context, interdicția, care există la moment doar pentru membrii din rândul profesorilor de drept titulari de a deține 2 mandate consecutiv, a fost extinsă pentru toți membrii CSM care nu vor putea deține două mandate. Această modificare va permite evitarea perpetuării acelorași persoane în cadrul CSM (2 mandate – 12 ani) și va contribui la includerea în cadrul acestuia a unor noi profesioniști în domeniu.

Mihaela Conovali

Share