Deputații au ales membrii supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului!

Parlamentul a desemnat membrii supleanți în comisiile permanente.

După cum informează OFICIAL, deputații au votat, în ședința plenară de astăzi, un proiect de hotărâre în acest sens.

Conform Regulamentului Parlamentului, în cazul absenţei membrului comisiei permanente, la şedinţă participă, cu drept de vot, membrul supleant care face parte din aceeaşi fracţiune parlamentară.

Proiectul de hotărâre a fost întocmit în baza deciziilor fracțiunilor parlamentare.

În Parlamentul de legislatura a X-a activează 11 comisii parlamentare permanente.

Andriana Cheptine

Share