Consiliul UE, despre viitoarele alegeri parlamentare în RM: Păcat că în noua lege electorală…

Consiliul UE, despre viitoarele alegeri parlamentare în RM: Păcat că în noua lege electorală…

Consiliul Uniunii Europene a emis o declarație cu privire la implementarea Acordului de Asociere de către Republica Moldova și perspectivele politice și economice, având în vedere alegerile parlamentare viitoare, informează Oficial.

Consiliul a reafirmat angajamentul de a consolida asocierea politică și integrarea europeană dintre Uniunea Europeană și Moldova, prin intermediul unui parteneriat strâns, în baza Acordului de Asociere, care a intrat în vigoare în iulie 2017. Consiliul a reiterat că UE rămâne angajată să susțină progresele în reformele necesare, pentru ca locuitorii Republicii Moldova să resimtă beneficiile Acordului de Asociere și a Celui de Liber Schimb.

„Consiliul a adoptat cele mai recente concluzii referitor la Moldova la 15 februarie 2016. Acelea se concentrau pe reformele pe care Moldova trebuia să le facă pentru a atinge așteptările cetățenilor. De atunci, autoritățile din Moldova au adoptat numeroase proiecte legislative pentru acele reforme pe care Consiliul le-a declarant prioritare. Cunoscând pașii întreprinși, Consiliul subliniază că este crucial ca reformele începute în 2016 să continue și să fie implementate”, se spune în declarație.

Având în vedere alegerile parlamentare din 2018, Consiliul „își exprimă regretul că noua lege electorală nu include unele recomandări-cheie ale Comisiei de la Veneția și a OSCE/ODIHR, reiterând că alegerile transparente, inclusive și credibile la nivel local și central sunt de o importanță crucială”.

„Consiliul, de asemenea, reiterează că libertatea presei și pluralismul sunt baza unei societății democratice și îndeamnă Moldova să se axeze pe reformele care se referă la concentrarea proprietății media și garantarea libertății și pluralismului presei”, se mai spune în comunicat.

Consiliul mai afirmă că eforturile trebuie reînnoite pentru o luptă mult mai decisivă împotriva corupției, care să aducă rezultate tangibile, acestea fiind acompaniate de reforma judiciară, incluzând procuratura. De asemenea, instituția mai spune că reforma dată ar trebui să includă investigații imparțiale și complete în privința fraudei bancare masive din 2014.

Doina Secrieru

Share