CEC: Începe înregistrarea candidaților la alegerile parlamentare noi în circumscripția nr. 38, Hîncești

CEC: Începe înregistrarea candidaților la alegerile parlamentare noi în circumscripția nr. 38, Hîncești

Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că astăzi începe desemnarea și înregistrarea candidaților la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hîncești, informează OFICIAL.

Pentru a fi înregistrat, candidatul pentru circumscripția uninominală prezintă, alături de documentele prevăzute de cadrul normativ, liste de subscripție care conțin semnăturile a cel puțin 500 și cel mult 1000 de susținători ce drept de vot din circumscripția uninominală unde intenționează să candideze.

Pe când, un candidat femeie poate fi înregistrat dacă prezintă semnăturile a cel puțin 250 și cel mult 500 de susținători.

În conformitate cu prevederile cadrului legal, pentru înregistrarea grupului de inițiativă, candidatul la funcția de deputat în Parlament va depune personal, cel târziu cu 50 de zile înainte de ziua alegerilor, la consiliul electoral de circumscripție respectiv următoarele acte:

  • demersul (cererea de înregistrare) în formă scrisă;
  • procesul-verbal al ședinței adunării cetățenilor/organului competent al solicitanților colectivi privind constituirea grupului de inițiativă și susținerea/desemnarea candidatului la funcția de deputat în Parlament;
  • lista membrilor grupului de inițiativă;
  • copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire în cazul buletinului de identitate seria A (ambele părţi – recto şi verso);
  • decizia privind desemnarea persoanei responsabile de finanțele activității grupului de inițiativă (trezorierul), după caz;
  • statutul şi certificatul de înregistrare, în copie autentificată prin ștampila partidului politic;
  • în cazul blocurilor electorale, copia hotărârii Comisiei Electorale Centrale de înregistrare a acestora.

În termen de 3 zile de la recepționarea actelor enumerate mai sus, consiliul electoral de circumscripție electorală uninominală va verifica corectitudinea acestora și va decide asupra înregistrării sau refuzului înregistrării grupului de inițiativă.

Documentele de înregistrare a candidaților se vor depune la consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale nr 38, municipiul Hîncești (adresa: mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 126, et. II, bir. 200, tel. 0269 23312), în zilele de luni-vineri, în perioada 09:00-16:00, pauza de masă 12:00-13:00, iar sâmbăta și duminica, între orele 10:00 și 13:00.

Termenul de depunere a actelor pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova este de 24 ianuarie 2020, inclusiv.

Cristina Pendea

Share