Boris Volosatîi (AUR): Ce acțiuni a întreprins Guvernului României ca răspuns la solicitările Universității de vară de la Izvorul Mureșului referitoare la românii din Ucraina?

Boris Volosatîi (AUR): Ce acțiuni a întreprins Guvernului României ca răspuns la solicitările Universității de vară de la Izvorul Mureșului referitoare la românii din Ucraina?

Cea de-a XX-a ediție a Universității de vară de la Izvorul Mureșului (jud. Harghita) a avut loc în perioada 15-20 august 2023. Lucrările au avut loc sub genericul „Valorile care ne ghidează: Excelența, Continuitatea și Identitatea”.

În urma acestui eveniment, participanții au formulat o Rezoluție adresată Administrației Prezidențiale, Parlamentului și Guvernului României, la care se așteaptă răspuns concret din partea autorităților.

Deputatul AUR Boris Volosatîi, vicepreședinte al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, a solicitat Guvernului României să transmită ce acțiuni concrete a întreprins ca răspuns la solicitările Universității de vară de la Izvorul Mureșului referitoare la românii din Ucraina.

Rezoluția Universității de vară de la Izvorul Mureșului de anul acesta prevedea, cu referire la românii din Ucraina, următoarele solicitări:

 • Inventarierea situaţiilor de încălcare de către Ucraina a Tratatului bilateral din 1997, în partea referitoare la asigurarea drepturilor naţionale ale etnicilor români şi analizarea posibilităţii iniţierii procedurii de revizuire a acestuia;
 • Regândirea, în regim de maximă urgenţă, a procedurii de acordare a burselor de sprijin identitar pentru elevii etnici români din Ucraina, în sensul simplificării semnificative a acesteia şi acordarea de burse tuturor elevilor din Ucraina care studiază în şcoli sau clase cu predare în limba română;
 • Acordarea unor indemnizaţii de sprijin pentru toţi profesorii din şcolile şi clasele cu predare în limba română;
 • Implicarea nemijlocită a comunităţilor româneşti din Ucraina în toate discuţiile, tratativele şi negocierile dintre statul român şi cel ucrainean, care se referă la situaţia acestora, inclusiv şi mai ales în cele care se derulează prin intermediul comisiei mixte româno – ucrainiene;
 • Acordarea de sprijin comunităţii românilor din Ucraina în vederea înfiinţării de instituţii private de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar şi postuniversitar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cadrul european în domeniu;
 • Sprijinul efectiv al statului român în faţa autorităţilor statului ucrainean pentru:
 • Recunoaşterea românilor din Ucraina ca popor autohton;
 • Revenirea la numărul de şcoli cu predare în limba română existente până în anul 1991 şi menţinerea acestora;
 • Desfăşurarea integrală în limba română a procesului educaţional destinat românilor din Ucraina, prin modificarea tuturor actelor normative care au dus la anularea acestor drepturi;
 • Recunoaşterea urgentă de către statul ucrainean a identităţii etnice dintre români şi aşa-numiţii „moldoveni” de pe teritoriul Ucrainei, care vorbesc o singură limbă, respectiv limba română, cu consecinţa, între altele, a unificării programelor şcolare de limbă română cu cele de „limbă moldovenească”;
 • Să fie garantată prezenţa în Rada Supremă a Ucrainei a unui reprezentant al comunităţii româneşti din Ucraina, după modelul din România;
 • Să se garanteze liberul acces al cărţilor şi altor materiale culturale necesare susţinerii identităţii naţionale, dinspre România spre Ucraina;
 • Deschiderea la Cernăuţi a unor grădiniţe cu predare integrală în limba română;
 • Recunoaşterea în Ucraina a diplomelor celor care studiază în România;
 • Punerea în aplicare a ordonanţei de guvern privind reparaţia Casei Memoriale „Aron Pumnul” din Cernăuţi, ca sediu al Muzeului „Mihai Eminescu”;
 • Înfiinţarea ICR Kiev, cu filială la Cernăuţi”.

Prin intermediul unei întrebări parlamentare, deputatul AUR Boris Volosatîi a solicitat Guvernului să precizeze:

 1. Măsurile concrete de natură juridico-legislativă, politică, administrativă, financiar-bugetară etc. preconizate de Guvernul României, ministerele și departamentele din subordine, în vederea realizării fiecăreia dintre solicitările care le sunt adresate cu privire la românii din Ucraina.
 2. Motivele pentru care s-a ajuns în situațiile vizate de aceste solicitări concrete, solicitări pe care le găsim absolut legitime și asupra satisfacerii cărora intervenim stăruitor pe lângă Guvernul României și ceilalți factori politici și administrativi vizați.
Share