Asigurarea securității în țară și la frontierele acesteia este una din principalele obiective ale MAI

Asigurarea securității în țară și la frontierele acesteia este una din principalele obiective ale MAI

Asigurarea securității în țară și la frontierele acesteia este una din principalele obiective ale MAI. Odată cu declanșarea războiului în Ucraina, au fost generate mai multe riscuri și provocări ce ține de securitatea țării, criminalitate organizată și trafic ilicit. Sprijinirea și promovarea eforturilor în aceste domenii, din partea partenerilor internaționali, sunt esențiale, informează OFICIAL. 

În acest context, Ana Revenco, ministrul afacerilor interne, a avut o întrevedere oficială cu Margarita Šniutytė-Daugėlienė, Vice-președinte al Eurojust. În cadrul întrevederii au fost discutate posibilitățile de extindere a cooperării dintre Republica Moldova și instituțiile internaționale pe diferite domenii de activitate (polițienesc, de investigație, transfrontalier).

Subiectul principal abordat a fost importanța HUB-ului de securitate, ori Republica Moldova este un pilon important în asigurarea securității la frontiera externă a UE și un scut de încredere pentru a preveni orice formă de amenințare și provocare în regiunea Estică a comunității europene. S-a discutat asupra perspectivelor de colaborare pe marginea creșterii numărului de echipe comune de anchetă care implică autoritățile moldovenești, sprijin pentru conectarea Republicii Moldova la Sistemul European de informații privind cazierele judiciare (ECRIS), materializarea Acordului de cooperare Eurojust/Republica Moldova în vederea investigării și anchetării internaționale.

Prin dinamizarea dialogului cu Eurojust vor putea fi fortificate capabilitățile sistemului afacerilor interne din Republica Moldova în investigarea, prevenirea și combaterea criminalității, prin prisma analizei riscurilor și previzibilității scenariilor posibile.

Share