(INTERVIU) Vitalie Coceban: CTIF va implementa un sistem informațional de monitorizare electronică a vânzărilor

(INTERVIU) Vitalie Coceban: CTIF va implementa un sistem informațional de monitorizare electronică a vânzărilor

Săptămâna curentă, Guvernul a aprobat, în ședința sa, Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, sistem care prevede asigurarea aplicării instrumentelor electronice în procesul de administrare, monitorizare și control al vânzărilor în regim real de timp. Deținător al acestui sistem va fi Serviciul Fiscal de Stat, iar implementator și operator tehnico – tehnologic al sistemului – Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF). Cu acest prilej, corespondentul TRIBUNA a realizat un interviu cu directorul interimar al CTIF, Vitalie Coceban.

T.: Ce reprezintă noul sistem informațional și care-i scopul implementării acestuia?

V.C.: Soluția dată conține o nouă abordare a procesului de monitorizare a vânzărilor în țara noastră. Implementarea acestuia urmărește scopul de a crea cu ajutorul instrumentelor electronice o resursă informațională unică care va asigura recepționarea on line a informațiilor despre tranzacțiile efectuate prin intermediul echipamentelor de casă și control (ECC), care va permite digitizarea proceselor de  monitorizare a vânzărilor.

Sistemul informațional automatizat (SIA) „Monitorizarea electronică a vânzărilor” reprezintă un ansamblu de tehnologii și resurse informaționale, mijloace tehnice, aflate în interacțiune, și care are ca scop integrarea soluțiilor existente pe piața de evidență a vânzărilor cu Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat (SFS), precum și soluționarea problemelor tehnice și organizatorice în domeniul aplicării ECC.

Sistemul va fi parte componentă a Sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat. Acesta va fi integrat și cu serviciile electronice a infrastructurii de e-guvernare, precum MPay, MSign, MPass, Mconnect și va fi plasat pe platforma guvernamentală MCloud.

T.: Ce vor avea de câștigat agenții economici, autoritățile publice, cetățenii de pe urma utilizării acestui sistem informațional?

V.C.: Schimbul de informații între utilizatorii noului sistem informațional – autorități publice, furnizori ai datelor fiscale, consumatori – va fi de real folos pentru toți actorii implicați în acest proces.  Astfel, sistemul va oferi consumatorilor  posibilitatea de a verifica în regim on – line veridicitatea și integritatea bonurilor fiscale primite și stocate în sistem, inclusiv prin poșta electronică sau prin aplicații mobile.

Deținătorii ECC nu vor mai trebui să meargă la SFS, pentru ași înregistra echipamentele ce le dețin, ei vor putea face această lucrare la distanță, prin intermediul soluției. Totodată, practica de încheiere de către aceștia  a contractelor cu centrele de deservire a ECC la fel va fi asigurată de un mediu digital de interacțiune care va permite deservirea de la distanță a multiplelor echipamente   aflate pe piață.

În aceleași timp, implementarea SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor” va stimula aplicarea echipamentelor mobile de casă și control, pe de o parte,  și, pe de altă parte, utilizarea plăților electronice prin intermediul dispozitivelor mobile care citesc cartelele bancare.

T.: Dar ce avantaje va oferi noul sistem Serviciului Fiscal de Stat?

V.C.: Noul sistem va asigura transferul în timp real a datelor de la ECC către serverul Serviciului Fiscal de Stat, oferind astfel specialiștilor SFS posibilitatea de a  analiza în regim on – line bonurile fiscale, rapoartele zilnice, lunare, alte informații financiare utile. Aceasta înseamnă analiză inteligentă și micșorarea numărului vizitelor de control la agenții economici.

Aplicarea acestor instrumente digitale va reduce numărul cazurilor de evaziune fiscală prin sistemul de comerț, iar pe viitor va asigura și eliminarea cazurilor de majorare nejustificată a prețurilor la produsele social importante reglementate de Guvern.

T.: Ce ne puteți spune despre termenii de implementare a noului sistem informațional?

V.C.: SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor” va fi implementat pe etape, pentru a nu afecta activitatea agenților economici. Mașinile de casă și control (MCC) incluse în Registrul unic al MCC până în anul 2012, treptat vor fi înlocuite cu ECC care vor corespunde cerințelor tehnice în vigoare, iar cele incluse în registru după 2012 vor fi acceptate doar dacă întrunesc condițiile noi stabilite.

În anul curent, va fi realizat nucleul de bază al sistemului, va fi asigurată conectarea ECC la sistemul informațional și lansarea modulului colectarea datelor în regim on line.  În anul următor, va fi asigurată conectarea la sistem a ECC reînnoite, iar în perioada următoare va fi finalizată dezvoltarea modulelor de analiza a riscurilor și de prevenire a încălcărilor.

În acest an, urmează să fie aprobat și cadrul de reglementare a proceselor: noile cerințe tehnice față de ECC, procedurile de certificare și de înregistrare a ECC în Registrul național al ECC, etc.

T.: Dispune CTIF de potențialul necesar pentru implementarea acestui proiect de amploare?    

V.C.: Proiectul dat constituie o provocare majoră pentru specialiștii IT din cadrul instituției noastre, dar și pentru colegii de la SFS. Implementarea proiectului necesită competența necesară și abordare profesionistă. Dar specialiștii noștri au suficientă experiență în domeniul IT și asta mă face să cred că ei vor reuși să finalizeze cu succes acest proiect.

T.: Vă mulțumim.

Cristina Pendea

Share