(INTERVIU) Vadim Curmei: „AIPA va administra cele 100 mil. lei pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale asupra recoltei anului 2020”

(INTERVIU) Vadim Curmei: „AIPA va administra cele 100 mil. lei pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale asupra recoltei anului 2020”

În cadrul unui interviu pentru CURENTUL, directorul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), Vadim Curmei, a făcut o retrospectivă a activității AIPA de la fondare, cum a fost afectat procesul de subvenționare în urma pandemiei, ce planuri se fac pentru îmbunătățirea procesului de subvenționare, posibilitățile suplimentare pentru susținerea fermierilor, dar și planurile AIPA de viitor.

CURENTUL: Dle Curmei, în ultimul timp vedem tot mai multe apeluri publice privind necesitatea susținerii sectorului agricol. Dar, din câte știm, AIPA este în permanență preocupată de acest aspect. De câte subvenții au beneficiat fermierii până în prezent? Am în vedere de când există procedura de subvenționare în Moldova, în general.

Vadim Curmei: Într-adevăr, misiunea AIPA este de a susține financiar producătorii agricoli și comunitățile locale în vederea dezvoltării sectorului agroindustrial și mediului rural, gestionând corect și transparent resursele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural și resursele partenerilor de dezvoltare alocate spre administrare.

Procedura de subvenționare a producătorilor agricoli a demarat în anul 2001, atunci cât în premieră au fost alocate 30,0 mil. lei pentru stimularea creditării de către băncile comerciale a agenților economici producători de producție agricolă. Până în anul 2010, fondul de subvenționare a fost gestionat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, iar odată cu instituirea Agenției (HG nr. 60/2010) sursele financiare alocate fondului de subvenționare sunt administrate de AIPA.

În 10 ani de activitate, Agenția a acordat susținere financiară pentru crearea a peste 40 000 de obiecte investiționale în sectorul agroindustrial. În acest scop, pe conturile beneficiarilor de subvenții au fost virate cca 6,5 miliarde de lei. În consecință, a fost posibilă atragerea, în sectorul agricol și mediul rural, a investițiilor în valoare de peste 35 miliarde lei, astfel fiind generată crearea a peste 10 mii locuri noi de muncă.

Investițiile efectuate de producătorii agricoli, ne confirmă că suportul financiar acordat din partea statului, contribuie, în mod substanțial, la dezvoltarea afacerilor prin asigurarea potențialului de venit și sporirea competitivității sectorului.

C: Ați putea veni cu detalii concrete pe fiecare domeniu în care se acordă subvenții? Care e situația de când au început să fie acordate subvenții și pâna în prezent?

V.C.: Din anul 2010, AIPA acordă subvenții post-investiționale:

 • pentru înființarea, modernizarea și defrișarea plantațiilor multianuale: pentru înființarea plantațiilor pomicole au fost alocate 563,2 mil. lei pentru înființarea a 32,6 mii ha de plantații pomicole, pentru înființarea planațiilor viticole au fost alocate 309,4 mil. lei – surse ce au fost direcționate spre înființarea a 8,3 mii ha de viță de vie;
 • pentru procurarea tehnicii și utilajului agricol au fost alocate 1422 mil. lei pentru subvenționarea a 9193 unități de tehnică agricolă și 20987 unități de utilaj agricol;
 • pentru dezvoltarea sectorului zootehnic au fost alocate 334,4 mil lei pentru renovarea și modernizarea fermelor zootehnice și 238,0 mil. lei pentru procurarea animalelor de prăsilă. Anual AIPA subvenționează peste 180 ferme zootehnice;
 • pentru producerea fructelor și legumelor pe teren protejat au fost alocate 186 mil lei care au contribuit la crearea și modernizarea a peste 700 ha de teren protejat;
 • pentru dezvoltarea infrastructurii post recoltare și procesare au fost alocate 1347,2 mil. lei, surse ce au contribuit la crearea și modernizarea frigiderelor de păstrare a fructelor și legumelor, caselor de ambalare, linii de procesare a producției vegetale și animaliere;
 • pentru rambursarea ratei dobânzilor la creditele accesate de producătorii agricole au fost alocate 550 mil. lei iar suma creditelor accesate de către solicitanții de subvenții de la băncile comerciale și instituțiile financiare nebancare, în această perioadă cifrează 2867,1 mil. lei;
 • pentru stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură au fost alocate 184,4 mil. lei. În acest sens, s-a contribuit cu 50% din polița de asigurare achitată de producătorii agricoli;

Începând cu anul 2014, AIPA acordă subvenții pentru:

 • defrișarea plantațiilor multianuale neproductive. Astfel, au fost alocate 253,8 mil. lei care au fost direcționare spre defrișarea a 15 mii ha de plantații pomicole și 16 mii ha plantații viticole neproductive;
 • modernizarea plantațiilor multianuale cu echipamente antigrindină, anti-ploaie, etc. au fost alocate 34 mil. lei pentru protejarea a 504 ha de plantații multianuale;
 • consolidarea terenului agricol au fost alocate 410 mii lei pentru comasarea a 1675 parcele ce au dus la comasarea a326,3 ha de teren agricol.

Anul 2015, AIPA vine cu subvenții suplimentare pentru:

 • procurarea echipamentului de irigare, fiind alocate 138 mil lei și pentru compensarea cheltuielilor la energia electrică ce este utilizată la irigarea terenurilor agricolă în sumă de 30 mil. lei.
 • procurarea echipamentului no-till și mini-till fiind alocate 180 mil. lei pentru achiziționarea a 1145 echipamente;
 • dezvoltarea agriculturii ecologice fiind alocate 17,3 mil. lei pentru menținerea a peste 7 mii ha de teren agricol aflat în circuitul ecologic.

Din 2017, sunt extinse domeniile de subvenționare pentru:

 • modernizarea plantațiilor multianuale prin instalarea sistemelor de suport. În acest sens au fost alocate 48,2 mil lei ce au fost direcționare spre modernizarea a 1750 ha de plantații multianuale;
 • dezvoltarea infrastructurii aferente exploatației agricole, fiind alocate 48 mil. lei pentru asigurată conectarea cu energie electrică, apă, gaz, canalizare 362 producători agricoli;
 • servicii de formare și consultanță, fiind alocate 3,5 mil lei pentru instruirea a 1800 producători agricoli.

În premieră, în anul 2018, AIPA a implementat „subvenții în avans” măsură care vine în susținerea tinerilor și femeilor fermieri ce se lansează pentru prima dată în activitate economică. Suportul statului pentru lansarea noilor afaceri, constituie 65% sau până la 650 mii lei, iar valoarea proiectului investițional nu poate depăși 1 milion de lei, iar plata subvenției în avans este efectuată în două tranșe.

De la lansarea acestui program au fost realizare cinci apeluri în urma cărora au fost depuse 129 cereri de solicitare a subvenției în avans în sumă de 70 mil. lei.

Cele mai solicitate subvenții în avans sunt direcționate către înființarea plantațiilor multianuale (44%) și către sectorul zootehnic – 22%. Pentru realizarea acestui program producătorii agricoli vor investi 110 mil. lei și vor crea peste 205 locuri noi de muncă. De menționat că, din totalul dosarelor recepționate de AIPA, peste 60% din afaceri sunt administrate de femei – fermier.

C: Anul 2020 e specific – avem pandemie. În ce măsură a fost afectat procesul de subvenționare de pandemie?

V.C.: În condițiile impuse de pandemie, AIPA s-a conformat la deciziile aprobate de Guvern, Comisia pentru Situații Excepționale și Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a Republicii Moldova și a întreprins măsurile necesare întru diminuarea procesului de răspândire a virusului și protejarea atât a angajaților, cât și a potențialilor solicitanți de subvenții.

Sigur că procesul de recepționare a cererilor de subvenționare a avut de suferit, dar au fost întreprinse măsuri necesare pentru a asigura continuitatea proceselor de lucru și exercitarea atribuțiilor de serviciu a angajaților AIPA, inclusiv de la distanță precum și stabilirea programului individualizat de muncă.

AIPA a venit cu un îndemn către solicitanții de subvenții și a recomandat utilizare aplicației „Depune dosarul de solicitare a subvenției on-line”. În acest sens, pentru 4 domenii, solicitanții de subvenții pot depune dosarul de solicitare a sprijinului financiar on-line.

Procesul de autorizare a plăților nu a fost stopat, zilnic are loc autorizarea subvențiilor pentru ca producătorii agricoli să își primească subvențiile solicitate.

Mai mult ca atât, în I semestru al anului 2020, valoarea investițiilor declarate de solicitanții de subvenții, este în ascensiune constituind cca 1096,6 mil. lei. Investițiile efectuate de solicitanții de subvenții din agricultură și ramurile conexe ale acestora au generat crearea a 613 locuri noi de muncă. În această perioadă au fost depuse 1660 de cereri de solicitare a sprijinului financiar în sumă de 318,5 mil. lei, în creștere cu 15,0 mil. lei sau 5,1% comparativ cu suma subvenției solicitate de producătorii agricoli în perioada similară a anului precedent.

Cea mai mare pondere a solicitărilor de subvenții, din primul semestru al anului 2020, sunt direcționate spre:

 • subvenționarea tehnicii și utilajului agricol;
 • înființarea, modernizarea plantațiilor multianuale dar și în defrișarea celor neproductive;
 • dezvoltarea infrastructurii post-recoltare și procesare.

C: Ce planuri aveți pentru restul anului 2020 din punct de vedere al subvenționării?

V.C.: La moment, AIPA implementează două modalități de subvenționare și anume: subvenții post-investiționale și subvenții în avans pentru dezvoltarea proiectelor start-up, dar și pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural.

Dacă subvențiile post-investiționale sunt deja cunoscute de producătorii agricoli și implementate de AIPA, cu ajustările și îmbunătățirile de rigoare pe parcursul anilor, subvențiile în avans pentru dezvoltarea proiectelor strat-up implementate din anul 2018, atunci, în anul 2020, au fost demarate, în premieră, schema de plată „subvenții în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural”.

În anul curent s-a reușit lansarea primului apel de depunere a cererilor și în rezultat, au fost selectate și acceptate spre finanțare 69 de proiecte investiționale iar suma subvenției ce urmează a fi alocată solicitanților, constituie 58 mil. lei.

Totodată, la inițiativa Guvernului, AIPA va administra cele 100 mil. lei ce vor fi direcționate ca compensații pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale asupra recoltei anului 2020 (secetă și grindină). În acest sens, urmează ca AIPA să elaboreze Ghidul utilizatorilor de compensați dar și a modulului informațional „compensații” care va fi parte componentă a sistemului informațional gestionat de AIPA.

C: Ce activități agricole credeți ca ar trebui să fie incluse suplimentar în procesul de subvenționare?

V.C.: Pe lângă modalitățile de subvenționare cunoscute, politica de subvenționare adoptată în cadrul normativ, prevede acordarea, producătorilor agricoli, a plăților directe pe hectare și/sau cap de animal. Pentru a putea implementa această modalitate de susținere a producătorilor agricoli, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a purces la elaborarea proiectului de regulament care va descrie modul dar și procedura de acordare a plăților directe pe cap de animal.

Totodată, pentru a aprecia, dar și estima impactul subvențiilor alocate până în prezent, AIPA s-a adresat către FAO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie) pentru a evalua impactul surselor financiare alocate din fondul de subvenționare pe parcursul anilor. În urma acestei analize, urmează să înțelegem care din sub – sectoarele agriculturii necesită intervenție pentru a se dezvolta. Cert este faptul că instrumentele de alocare a subvențiilor, în perioada viitoare strategică, vor include: subvenții post – investiționale, subvenții în avans, plăți directe, abordarea LEADER etc.

C: Aveți în plan careva propuneri care să îmbunătățească pe viitor mecanismul de subvenționare sau acesta deja funcționează la randament maxim?

V.C.: Politica de subvenționare este ajustată la practicile Uniunii Europene care este îmbunătățită continuu.

C: Ce posibilități suplimentare credeți că există pentru a spori sprijinul acordat fermierilor?

V.C.: În discuții cu producătorii agricoli am constatat că un impediment în accesarea surselor financiare, prin intermediul băncilor comerciale, pentru crearea sau dezvoltarea afacerii este lipsa gajului. Problema lipsei și/sau insuficienței gajului poate fi soluționată prin oferirea de garanții financiare pentru credite și împrumuturi ce urmează a fi accesate de producătorii agricoli. În acest scop, AIPA a efectuat o analiză și, în rezultat, s-a constat că, cu eficiență maximă și costuri minime (analiza cost-beneficiu), se propune crearea Fondului de garantare a creditelor agricole ce poate fi administrat de AIPA prin crearea unei subdiviziuni structurale care va asigura executarea noilor atribuit.

Asigurarea terenurilor agricole de calamități naturale, un alt subiect ce este necesar a fi soluționat în regim prioritar. Chiar dacă au fost operate modificări la Legea nr. 243/2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură, prin majorarea procentului de subvenționare a poliței de asigurare, rămâne să vedem ce acțiuni vor întreprinde companiile de asigurări pentru ca asigurarea în agricultură să fie mai atractivă.

C: Ce planuri pe termen mediu și lung are AIPA?

V.C.: În perioada următoare AIPA:

 • va continua implementarea modalităților de subvenționare cunoscute de către solicitanții de subvenții;
 • va extinde domeniul de aplicare a platformei „Depune dosarul on-line” pentru ca producătorii agricoli să poată depune dosarul de solicitare a sprijinului financiar de la distanță;
 • așa cum MADRM este în proces de elaborare a proiectului de regulament cu privire la acordarea plăților directe pe cap de animal, e necesar să pregătim instituția pentru implementarea plăților directe pe cap de animal. Respectiv, urmează a fi elaborat softul pentru implementarea noile măsuri de sprijin precum și procedurilor interne ale Agenției;
 • vom extinde procesul de digitalizare prin conectarea sistemelor informaționale cu alte instituții abilitate, fiind direct orientate spre facilitarea procesului de depunere a cererilor de subvenționare;
 • ne propunem să implementăm Catalogul de preţuri medii pentru materiale de construcţii elaborat de către Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. pentru construcția și reconstrucția fermelor zootehnice și unităților de păstrare, depozitare și procesare a producției agricole;
 • vom implementa un nou proiect Twinning care va contribui la acreditarea AIPA de către partenerii din UE pentru a recunoaște agenția ca o Agenție de Plăți la nivelul UE cu posibilitatea de gestionare a fondurilor UE;
  vom asigura funcționalitatea Sistemului de Management al Calității ISO 9001:2015 și Sistemul de Management Anti-mită, ISO 37001:2016, standarde implementate de AIPA;
 • pentru a demonstra angajamentul pentru protecția datelor procesate ne propunem implementarea sistemului de management al securității informației conform ISO 27001:2013;
 • ne propunem majorarea efectivului limită de angajați în cadrul AIPA prin crearea de noi subdiviziuni cum ar fi „plăți directe”, „subvenții în avans” ce ar facilita procesul de examinare a cererilor depuse de solicitanții de subvenții, inclusiv în contextul implementării recomandărilor Curții de Conturi;
 • vom contribui la promovarea imaginii instituției prin implicarea acesteia în diverse activități de promovare, inclusiv menținerea unui dialog continuu și eficient cu mass media, etc..
Share