(INTERVIU) Grigore Ionițov: Agenţia Servicii Publice a iniţiat procesul de modernizare a sistemului de programare electronică la examenul pentru obținerea permisului de conducere

(INTERVIU) Grigore Ionițov: Agenţia Servicii Publice a iniţiat procesul de modernizare a sistemului de programare electronică la examenul pentru obținerea permisului de conducere

În cadrul unui interviu pentru www.curentul.md, Grigore Ionițov, șeful Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto din cadrul Agenției Servicii Publice, a vorbit despre procedura de programare la examenul pentru obținerea permisului auto, cum va îmbunătăți ASP procedura, de ce permisele de conducere sunt eliberate pentru un termen de 10 ani, câte permise de conducere sunt eliberate pe lună, câți șoferi și șoferițe avem, câte automobile sunt înmatriculate în R. Moldova, cum vor fi simplificate procedurile de obținere a permisului de conducere și de înmatriculare a automobilelor.

CURENTUL: Dnule Ionițov, ce trebuie să cunoască cetățenii care vor să înmatriculeze un mijloc de transport? Dar cei care vor să devină conducători auto?

Grigore Ionițov: Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să corespundă vârstei: de 16 ani – pentru subcategoriile AM, A1 şi B1; de 18 ani – pentru categoriile B, BE, H şi subcategoriile A2, C1, C1E; de 20 ani: pentru categoria A, în cazul în care persoana face dovada conducerii pe o perioadă de cel puţin 2 ani pe un motociclu din subcategoria A2; pentru conducerea triciclului cu o putere ce depăşeşte 15 kW; de 21 ani – pentru categoriile C, CE, F, I şi subcategoriile D1, D1E; de 24 ani – pentru categoria A, D şi DE;

b) să fie aptă din punct de vedere medical pentru a conduce autovehicule din categoriile/subcategoriile pentru care solicită examinarea;

c) să facă dovada că a absolvit cursurile unui prestator de servicii educaționale auto;

d) să promoveze examenul pentru obţinerea permisului de conducere, care consta din proba teoretică şi proba practică de conducere a autovehiculului în funcție de categoria/subcategoria de vehicule pentru care se solicită permis de conducere.

C: De ce procedura de programare pentru susținerea examenului auto este atât de anevoioasă? Unii așteaptă rândul luni întregi pentru a susține un examen și în cazul în care nu-l susțin, mai au de așteptat câteva luni.

G.I.: Ca urmare a suspendării procesului de examinare pentru perioada 17 martie – 2 iunie 2020, reieşind din condiţiile de prevenire a răspândirii infecţiei cu COVID–19 impuse, rândul în aşteptarea procesului de programare şi admitere la examen a crescut proporţional termenului de suspendare a examenelor, în deosebi în subdiviziunile de examinare din mun. Chişinău şi mun. Bălţi, care deservesc teritorial cele mai multe unităţi administrative din Republica Moldova.

În contextul ameliorării situaţiei epidemiologice din ţară, a fost revăzută procedura de examinare cu aflarea în vehiculele de examinare la categoria B până la trei candidaţi.

Concomitent a fost modificat şi graficul de activitate al comisiilor teritoriale de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere, cu adăugarea zilelor de examinare.

Ca urmare a măsurilor întreprinse a fost majorată capacitatea de examinare a subdiviziunilor de examinare, fiind diminuat şi rândul de programare la serviciile de examinare.

C: Ce are de gând să întreprindă ASP pentru facilitarea acestui serviciu?

G.I.: În scopul îmbunătăţirii serviciilor de programare la examenul de obţinere a permisului de conducere al cetățeanului Republicii Moldova, precum și pentru prevenirea cazurilor de programare frauduloasă, Agenţia Servicii Publice a iniţiat procesul de modernizare a sistemului de programare electronică la examen.

Astfel, platforma modernizată de programare va asigura îmbunătăţirea și optimizarea business proceselor de înscriere prealabilă la examene de calificare a conducătorilor auto și obținerea permisului de conducere, precum și va ridica nivelul de securitate a procesului de programare.

Actualmente, suntem în proces de pilotare a sistemului de programare pe noua platformă în cadrul unor subdiviziuni teritoriale cu identificarea vulnerabilităţilor şi dezvoltarea spectrului de activităţi.

C: Câțiva ani în urmă Guvernul a aprobat Hotărârea prin care se elimină necesitatea de a prezenta certificatul medical în lista documentelor necesare pentru examenul pentru permisul auto. Ce documente trebuie să perfecteze un conducător auto începător pentru a fi admis la examenul extern?

G.I.: Potrivit modificărilor operate în Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1452/2007 (modificat prin HG nr.329/2020) pentru preschimbarea permisului de conducere (în caz de pierdere, furt, distrugere sau schimbare a numelui titularului) nu este necesară prezentarea adeverinței medicale a conducătorului de vehicul (Formularul nr.083/e), în limitele de valabilitate a permisului eliberat anterior.

Pentru admiterea prezentării la examen şi constituirea dosarului de examinare, inclusiv pentru eliberarea permisului de conducere, persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să depună următoarele documente:

a) actul de identitate (se prezintă);
b) cererea-tip, semnată de solicitant (conform modelului aprobat de Instituția publică „Agenția Servicii Publice”);
c) actul de studii, care atestă absolvirea cursurilor de instruire eliberat de către prestatorul de servicii educaționale auto;
d) adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere (Formularul nr.083/e), care certifică starea de sănătate, calităţile fizice şi aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul;
e) cazierul contravențional de la autoritățile polițienești competente privind lipsa restricțiilor asupra dreptului de a conduce vehicule, în cazul în care în cadrul procedurii de documentare cu permis de conducere, la verificarea automatizată a solicitantului prin intermediul evidenţelor respective ale Ministerului Afacerilor Interne, se indică asupra prezentării obligatorii a acestui document.

C: Permisul de conducere la momentul actual trebuie modificat odată la 10 ani. De ce anume 10 și ce se întâmplă cu șoferii care au permis de conducere eliberat pe viață?

G.I.: În conformitate cu prevederile Directivei Parlamentului şi Consiliului Uniunii Europene nr. 2006/126/CE din 20.12.2006 privind permisele de conducere, valabilitatea acestora variază de la trei la zece ani, în dependenţă de vârsta conducătorului auto, categoriile de vehicule, starea sănătăţii, pentru uz personal sau profesional.

În scopul asigurării recunoaşterii permisului naţional al RM în trafic internaţional permisele de conducere şi cadrul normativ în domeniu au fost armonizate la prevederile Directivei nominalizate, precum şi este iniţiat proiect de armonizare a legislaţiei.

C: Puteți să ne oferiți o cifră câți cetățeni obțin permisul de conducere, să zicem într-o lună?

G.I.: ASP eliberează lunar, în mediu, până la 7 000 permise de conducere.

C: Câte femei șoferițe sunt în țară și câți bărbați?

G.I.: Către 1 iunie 2021, la categoria A avem 1 738 bărbați cu permis și 29 femei. La categoria B avem 285 615 bărbați cu permis și 208 615 femei.
Categoria C – 1 134 bărbați și 17 femei. Categoria D – 6 bărbați și nici o femeie. Categoria F – 363 bărbați și 145 femei. Categoria H – 241 bărbați și 3 femei.

C: Înmatricularea mijloacelor de transport. Câte automobile avem înregistrate în țară?

G.I.: Către 1 iunie 2021, în total, în țară avem înmatriculate 1 mln. 094 mii 501 automobile, dintre care:

692 348 – autoturisme;
200 971 – camioane;
64 414 – remorci;
53 385 – tractoare;
49 171 motociclete;
20 955 – autobuze;
13 257 – semiremorci.

C: Ce se întâmplă cu automobilele care nu sunt înregistrate la ASP?

G.I.: Nu pot circula legal pe drumurile publice.

C: Automobilele cu numere străine sunt luate în calcul?

G.I.: La statistica vehiculelor înmatriculate automobilele cu numere străine nu sunt luate în calcul.

C: Cât timp durează să înmatriculezi un mijloc de transport?

G.I.: Durata depinde de operaţiunea tehnologică efectuată. La înmatricularea primară a vehiculului importat durata este de aproximativ 1 – 1,5 ore, în alte cazuri până la 1 oră.

C: Transportul mai vechi de 10 ani este înregistrat la ASP?

G.I.: Da, dacă a fost supus procedurilor vamale legale, se înmatriculează la ASP ca şi alte vehicule.

C: Automobilele care sunt eventual distruse în accidente rutiere, își pierd numărul de înmatriculare sau posesorul poate să-l păstreze pentru un alt automobil procurat?

G.I.: Numărul de înmatriculare poate fi depus la păstrare, însă numai după efectuarea operaţiunii tehnologice de rebutare a vehiculului.

C: Numerele de înmatriculare specifice (personalizate) – ce sumă achită posesorul pentru acestea?

G.I.: Prin intermediul paginii web a Agenției
(http://e-services.md/?q=ro/content/verifisa-disponibilitatea-numarului-de-inmatriculare) se oferă serviciul de verificare în regim online a informaţiei din Registrul de stat al transporturilor despre disponibilitatea numărului de înmatriculare, precum numărului care conține simbolurile solicitate și a tarifului acestuia.

C: Ce acțiuni veți întreprinde pe viitor pentru a facilita procedurile de înmatriculare a transportului, dar și obținerea permisului de conducere?

G.I.: În scopul facilitării prestării serviciilor publice din domeniul înmatriculării vehiculelor se preconizează reducerea listei documentelor necesare prezentării în procedura de înmatriculare prin excluderea prezentării dovezii plăţii taxei pentru folosirea drumului dacă este prezentat Raportul inspecţiei tehnice periodice.

Pe viitor verificarea dovezii efectuării inspecţiei tehnice periodice se va face prin intermediul sistemelor informaţionale. Actualmente ASP de comun cu AGE sunt în plin proces de interconectare a sistemelor informaţionale prin intermediul platformei „MConect” fapt care va genera noi posibilităţi operaţionale şi respectiv un impact benefic pentru cetăţean.

sursa: curentul.md

 

Share