Veniturile la bugetul de stat, în creștere

Veniturile la bugetul de stat, în creștere

În luna ianuarie a anului 2021 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă de 4,96 miliarde lei, fiind în creștere cu 251,1 milioane lei față de luna ianuarie a anului trecut, în timp ce cheltuielile au constituit 5 miliarde lei, care comparativ cu luna ianuarie a anului trecut sunt mai mari cu 252,2 milioane lei, transmite OFICIAL.

Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un deficit în sumă de 38,5 milioane lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 6,7 miliarde lei.

Totodată, veniturile bugetului de stat în prima lună a anului 2021 au constituit 3 miliarde lei. Comparativ cu luna ianuarie a anului trecut acestea s-au majorat cu 262,2 milioane lei. Veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat au constituit 1,6 miliarde lei, cu 177 milioane lei mai mult față de ianuarie 2020, iar veniturile administrare de către Serviciul Vamal au constituit 1,5 miliarde lei, fiind în creștere cu 59,8 milioane lei comparativ cu prima lună a anului trecut.

Cheltuielile bugetului de stat au fost executate în sumă de 3,6 miliarde lei, mai mari cu 76,9 milioane lei comparativ cu prima lună a anului trecut. Executarea bugetului de stat s-a încheiat cu un deficit în sumă de 611,7 milioane lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat au constituit 3,8 miliarde lei.

Ministerul Finanțelor a asigurat onorarea tuturor angajamentelor de plată pentru luna ianuarie a anului curent, toate plățile fiind finanțate integral.

De asemenea, MF reiterează că nu există riscuri de neexecutare/stopare a cheltuielilor aprobate în buget, dat fiind faptul că bugetul dispune de resurse financiare suficiente și asigură în permanență un management prudent al lichidităților. În acest sens, menționăm că salariile, pensiile, prestațiile sociale și alte cheltuieli prioritare vor fi achitate integral și la timp.

Cristina Pendea

Share