Scutire de accize pentru distilatele obţinute pe bază de vin. Detalii!

Scutire de accize pentru distilatele obţinute pe bază de vin. Detalii!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cu referire la unele aspecte ce țin de aplicarea scutirii de accize a distilatelor obținute pe bază de vin comunică următoarele:

Prin Legea pentru completarea unor acte legislative nr. 185 din 28 septembrie 2014 (Monitorul Oficial nr. 310-312/622 din 10.10.2014), Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal a fost completată cu prevederi ce stabilesc scutirea de accize a distilatelor de vin produse în Republica Moldova la scoaterea din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, cu condiția că destinatarul dispune de autorizație de utilizator final al acestor distilate.

Modul și procedura de beneficiere de scutirea în cauză sunt stabilite de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.874 din 21.10.2014.

Reieșind din prevederile actelor menționate, scutirea de accize poate fi aplicată doar față de distilatele obținute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă). Astfel, în cazul alcoolurilor obținute prin distilarea altor produse decât cele menționate sau adăugarea acestora, scutirea de accize nu se aplică.

Vezi mai multe detalii aici

 

Maria Roşca

Share