Rezultatele campaniei de conformare ,,Fii informat – achită impozitul pe venit din chiria bunurilor imobiliare” pentru anul 2017

Rezultatele campaniei de conformare ,,Fii informat – achită impozitul pe venit din chiria bunurilor imobiliare” pentru anul 2017

Serviciul Fiscal de Stat a finalizat campania de conformare a persoanelor fizice, care dau în chirie bunuri imobile. Campania s-a desfășurat pe întreg teritoriul țării în perioada 1 iulie –  30 noiembrie 2017 conform unul plan de acțiuni aprobat printr-un ordin intern al SFS.
Astfel, pe parcursul desfășurării campaniei au fost distribuite circa 8 mii de pliante informative pe întreg teritoriul țării, acestea fiind repartizate atât la intrarea în blocurile locative, cât și pe la agenții imobiliare și alte surse care facilitează darea în chirie a imobilelor.
Concomitent, inspectorii fiscali au organizat ședințe de informare și conformare cu  circa 1 500 de administratori de blocuri și entități ce prestează servicii de intermediere în transmiterea în locațiune a bunurilor imobile (86 de reprezentanți participanți la ședințe de conformare). În acest răstimp SFS a identificat 6 904 de persoane fizice proprietari care potențial transmit în chirie bunurile imobile și au desfășurat acțiuni de conformare față de acestea.
Astfel, în rezultatul acțiunilor întreprinse în perioada menționată au fost înregistrate 4 126 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile, dintre care în municipiul Chișinău – 2 617, la Nord – 885 contracte, în zona de Centru 566 și la Sud 58 de contracte.
Drept rezultat al campaniei, inspectorii fiscali au efectuat un șir de controale la persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile fiind calculate suplimentar la buget: plăți de bază în valoare de 1 146,1 mii lei, penalități în valoare de 117,4 mii lei și amenzi per total de 49,3 mii lei.
Reiterăm că persoanele fizice, care dau în chirie bunuri imobile, trebuie să se conformeze legislației și să achite impozitul în mărime de 7 la sută din veniturile obținute.
Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poștal al Republicii Moldova.
Cetățenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligați să înregistreze contractele de locațiune în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat (Direcția Deservire Fiscală), în raza căreia își au domiciliu de bază.
Persoanele fizice care nu își onorează obligațiile corespunzătoare, riscă amenzi și sancțiuni, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.
Mihaela Rotari
Share