Raport: Zonele Economice Libere demonstrează o creștere stabilă

Raport: Zonele Economice Libere demonstrează o creștere stabilă

În cadrul ședinței comune, la care a participat Viceprim-ministrul Andrian Candu, ministru al Economiei, administratorii Zonelor Economice Libere din Republica Moldova, directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, Mihail Stratan, directorul Organizației pentru atragerea Investițiilor și Export Dona Şcola, și specialiști din cadrul ministerului, au fost analizate realizările și oportunitățile în dezvoltarea zonelor economice libere din Republica Moldova.

„Ministerul Economiei monitorizează cu atenție dezvoltarea Zonelor Economice Liberă și sprijină în mod activ investitorii locali și străini în vederea realizării proiectelor investiționale ale acestora ”, a menționat ministrul Economiei.

Bilanțul activității ZEL-urilor pe parcursul a 9 luni din anul 2014 a reflectat faptul că ponderea acestora în dezvoltarea macroeconomică a țării este din ce mai mare. Astfel, volumul total al investiţiilor în zonele economice libere, pe întreaga perioadă de activitate a acestora, conform situaţiei din 1 octombrie 2014, a însumat 207,1 mil. dolari SUA (o creştere de 10,6% faţă de perioada similară a anului 2013).Totodată, salariul mediu a crescut cu 17% comparativ cu aceeași perioadă 2013, astfel salariul mediu al angajaților ZEL fiind de 5012 lei.

Activitatea ZEL rămâne a fi orientată preponderent spre producția industrială destinată exportului. Dacă la sfârșitul anului 2013 rata de creștere a vânzărilor producției industriale a atins o valoare record de 20,8%, atunci în 9 luni a.c. acest indicator a constituit 28,1%. În următorii ani se prognozează menținerea ratei înalte de creștere a producției industriale.

Pe termen mediu în baza proiectelor investiționale deja existente, urmează a fi investiți aproximativ 100 mil. dolari SUA și se preconizează o creștere de 3 mlrd. lei a volumului vânzărilor producției industriale.

De asemenea urmează a fi lansate noi proiecte majore de investiții, în urma cărora se planifică investiții în volum de 80 mil. dolari SUA, volumul vânzărilor producției industriale de 1,5 mld. lei și crearea a 4 mii locuri de muncă noi.

În vederea sporirii competitivității zonelor economice libere la nivel regional, în cadrul ședinței au fost discutate și provocările în activitatea ZEL.

O problemă este insuficiența spațiilor de producere pe teritoriul ZEL, iar Andrian Candu a sugerat crearea unor parcuri industriale private și dat termen de o lună specialiștilor din Minister pentru identificarea soluțiilor de ordin legal-normativ. Lipsa forței de muncă calificată este o problemă cu care se confruntă rezidenții ZEL, iar Ministerul Economiei susține crearea Academiei de Meserii și va acorda suportul necesar realizării acestui proiect. O altă provocare constă în utilizarea eficientă a energiei.

„Ședința de astăzi ne-a oferit ocazia să ne întâlnim și să discutăm atât despre succesele ZEL-urilor cât și despre acțiunile necesare pentru dezvoltarea celor mai puțin de succes și creșterea atractivității acestora”, a mai menționat Andrian Candu la finele ședinței.

Mihaela Rotari

Share