Profită de moment! Mai sunt 2 zile pentru a face asta

Profită de moment! Mai sunt 2 zile pentru a face asta

Direcţia de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul Primăriei municipiului Chişinău reaminteşte contribuabililor că onorarea obligației fiscale se face cu Avizul de plată a impozitului pe bunurile imobiliare, direct la oficiile poștale, bancare sau prin www.mpay.gov.md.

Reducerea de 15%, la achitare integrală a impozitului pe bunurile imobiliare, se acordă contribuabililor care efectuează plata până la data de 30 iunie a anului de gestiune.

Termenele de plată la impozitul pe bunurile imobiliare, conform art. 282 alin.(1) din Codul fiscal, sânt părți egale nu mai târziu de 15 august și, respectiv, de 15 octombrie, iar, pentru neachitarea benevolă, conform art. 228 din Codul fiscal, se aplică penalitatea de 0,0384% pentru fiecare zi de întârziere.

Pentru cazurile de neachitare benevolă a impozitului, obligația fiscală restantă se încasează, în mod forțat, prin aplicarea procedeelor de executare silită, precum și cu aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale, conform art. 227 din Codul fiscal, prin majorarea de întârziere (penalitate), suspendarea operațiunilor la conturile bancare, sechestrarea bunurilor și alte măsuri, conform legislației.

Informații suplimentare se oferă la sediul din str. 31 August 1989, 63A (acces din str. Armenească), e-mail: impozite@pmc.md sau prin intermediul paginii: www.fb.com/DCITL.

În vederea protecției datelor cu caracter personal, Avizul de plată poate fi recepționat prin web: https://servicii.fisc.md/fisaimobilului.aspx, iar la sediu/email recepționarea/contestarea acestuia se efectuează la prezentarea/expedierea actului de identitate.

În această perioadă sunt deserviți un număr mare de solicitanți la sediul Direcției, din care motiv nu se reușește a răspunde la toate apelurile telefonice. În același timp, la adresările parvenite prin e-mail și prin rețelele de socializare se vor oferi răspunsuri cât de curând posibil.

Share