Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul curent va fi modificată

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul curent va fi modificată

Comisia protecție socială, sănătate și familie a prezentat, în ședința de astăzi, raportul la proiectul de lege pentru modificarea articolului 14 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019, informează OFICIAL.

Proiectul specifică că tarifele pentru serviciile de distribuire a drepturilor sociale acordate de prestatorii serviciilor de plată se stabilesc din suma totală distribuită în anul bugetar curent. De notat că, potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, prestatorii sunt desemnați prin cerere de către beneficiar, iar tarifele pentru distribuirea serviciilor respective de stabilesc în mărime de cel mult 0,7% din suma distribuită prin virament și de 1% – în numerar, inclusiv la domiciliu.

De asemenea, în proiect se prevede că regularizarea sumelor anuale datorate pentru serviciile de distribuire se va efectua între Compania Națională de Asigurări Sociale (CNAS) și prestatorii de servicii de plată până la încheierea anului bugetar curent.

Autorii argumentează necesitatea modificării prin faptul că tarifele se achită lunar, iar părțile au nevoie de a regulariza sumele achitate pe parcursul întregului an cel târziu până la finele anului bugetar curent. ”Prezentul proiect se impune în vederea verificării reciproce în ansamblu a tranzacțiilor efectuate între CNAS și prestatorii de servicii de plată, conform actelor de verificare, precum și în scopul gestionării corecte a mijloacelor financiare destinate distribuirii drepturilor sociale către beneficiari”, se arată în nota informativă a proiectului.

Având în vedere importanta gestionării corecte a mijloacelor financiare publice, precum și faptul că prevederile actului legislativ vizat în proiect sunt aplicabile pe parcursul anului bugetar curent, autorii propun ca ajustările operate să intre în vigoare la data publicării actului în ”Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

Proiectul de modificare a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019 urmează a fi votat în două lecturi.

Andriana Cheptine

Share