Importurile și exporturile au scăzut considerabil în primele 11 luni ale anului 2015

Importurile și exporturile au scăzut considerabil în primele 11 luni ale anului 2015

Potrivit Biroul Naţional de Statistică, exporturile de mărfuri realizate în primele 11 luni ale anului trecut au totalizat 1803,4 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 16,4%.

În ianuarie-noiembrie 2015 exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene   (UE–28) au însumat 1119,4 mil. dolari SUA (cu 2,3% mai puţin faţă de aceeaşi perioadă din anul 2014), deţinînd o cotă de 62,1% în total exporturi (53,1% – în ianuarie-noiembrie 2014).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 25,2% (în ianuarie-noiembrie 2014 – 32,1%), ce corespunde unei valori de 454,1 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări au scăzut cu 34,4%, comparativ cu ianuarie-noiembrie 2014.

Importurile de mărfuri realizate în ianuarie-noiembrie 2015 au totalizat 3634,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 24,5%.

Importurile de mărfuri din  ţările Uniunii Europene  (UE-28)  în ianuarie-noiembrie 2015 s-au cifrat la 1797,3 mil. dolari SUA (cu 23,8% mai puţin decît în ianuarie-noiembrie 2014), deţinînd o pondere de 49,5% în total importuri (49,0% – în  ianuarie-noiembrie 2014).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 916,8 mil. dolari SUA (cu 29,6%  mai puţin decît în ianuarie-noiembrie 2014), care echivalează cu o cotă de 25,2% în total importuri (27,1% – în ianuarie-noiembrie 2014).

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-noiembrie 2015 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 1830,8 mil. dolari SUA, cu 822,8 mil. dolari SUA (-31,0%) mai mic faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 677,9 mil. dolari SUA (în ianuarie-noiembrie 2014  – 1214,2 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI – de 462,7 mil. dolari SUA (în ianuarie-noiembrie 2014 – 610,3 mil. dolari SUA).

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-noiembrie 2015 a fost de 49,6% faţă de 44,9% în  perioada corespunzătoare din anul 2014.

Maria Roşca

 

Share