Iată unde R. Moldova exportă cel mai mult

Iată unde R. Moldova exportă cel mai mult

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 904,8 mil. dolari SUA (cu 14,9% mai mult faţă de ianuarie-septembrie 2013), deţinînd o cotă de 52,1% în total exporturi (45,2% în ianuarie-septembrie 2013),anunță Biroul Național de Statistică.

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 32,8% (în ianuarie-septembrie 2013 – 39,6%), ce corespunde unei valori de 569,8 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 17,3%, comparativ cu ianuarie-septembrie 2013.

În total, în ianuarie-septembrie 2014 exporturile de mărfuri au foat de 1737,7 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2013 cu 0,2%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1103,5 mil. dolari SUA (63,5% din total exporturi), înregistrînd o diminuare de 4,5% faţă de ianuarie-septembrie 2013, care a atenuat sporirea exporturilor cu 3,0%.
Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 634,2 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 36,5% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-septembrie 2013 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 8,3%.

Maria Roşca

Share