Fiscul a înregistrat o creștere de peste 42% a veniturilor în urma impozitului din transmiterea bunurilor imobile în locațiune

Fiscul a înregistrat o creștere de peste 42% a veniturilor în urma impozitului din transmiterea bunurilor imobile în locațiune

În trimestrul trei al anului 2019, Serviciul Fiscal de Stat a înregistrat o majorare a veniturilor la BPN aferent impozitului pe venit din transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare cu 42,8% față de trimestrul III al anului 2018.

Potrivit datelor din Sistemul informațional al SFS, la situația din 24 septembrie 2019, în trimestrul III al anului curent, la Bugetul public național au fost încasate în total venituri obținute din transmiterea în posesie și/sau folosință a bunurilor imobiliare în sumă de 5,1 milioane lei, depășind veniturile trimestrului III  al anului 2018 cu 1,5 milioane lei sau cu 42,8%.

Majorarea încasărilor impozitului pe venit din transmiterea în locațiune a bunurilor imobiliare în trimestrul III al anului 2019 a avut loc grație mai multor factori, printre care:

a) creșterea gradului de responsabilitate civică și a culturii fiscale a cetățenilor;

b) monitorizarea permanentă a procesului de identificare a proprietăților imobiliare ca posibil transmise în locațiune (arendă, uzufruct);

c) conlucrarea SFS cu Autoritățile publice locale;

d) acțiunile de conformare a persoanelor fizice: popularizarea legislației, notificările, vizitele fiscale efectuate.

Doina Secrieru

Share