De la începutul anului, la Fisc au fost înregistrate peste 12 mii contracte de dare în locațiune, chirie sau arendă

De la începutul anului, la Fisc au fost înregistrate peste 12 mii contracte de dare în locațiune, chirie sau arendă

Pe parcursul lunilor ianuarie – noiembrie 2019, la Serviciul Fiscal de Stat au fost înregistrate 12 159 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile. Acestea au fost înregistrate la Direcțiile deservire fiscală din teritoriul în care sunt amplasate.

Urmare a transmiterii în locațiune a bunurilor imobile și drept rezultat al înregistrării contractelor de către Serviciul Fiscal de Stat, la buget au fost încasate venituri în sumă de 20,2 milioane lei, depășind veniturile încasate în perioada similară a anului precedent cu 5,6 milioane lei sau o creștere de 38,1 %.

Totodată, pe parcursul lunii noiembrie 2019, SFS a continuat acțiunile de conformare și verificare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile. Ca rezultat, în perioada ianuarie – noiembrie  au fost identificate 4957 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate conform legislației.  Pentru aceeași perioadă, 3890 persoane fizice s-au conformat prevederilor legislației în vigoare și au înregistrat la SFS 12159 contracte de locațiune/chirie.

Totodată, au fost efectuate controale la 622 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile fiind calculate suplimentar la buget: plăți de bază – 686,2 mii lei, penalități – 35,4mii lei și amenzi – 101,2 mii lei.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislației fiscale și să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obținute.

Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poș tal al Republicii Moldova.

Cristina Pendea

Share