Auditul extern al Fiscservinform – trecut cu succes

Auditul extern al Fiscservinform – trecut cu succes

În contextul preocupărilor actuale de implementare a unor sisteme ale calităţii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este considerat un instrument esenţial pentru realizarea obiectivelor întreprinderilor.
Astfel, pornind de la politica Î.S. „Fiscservinform” de a asigura calitatea serviciilor, produselor, precum și de a eficientiza procesele de activitate prin dezvoltarea continuă în conformitate cu cele mai bune practici internaționale, reieșind din acest fapt Întreprinderea în luna noiembrie 2016  a trecut cu succes certificarea și supravegherea, privind funcționalitatea Sistemului de management integrat.
Respectiv a fost confirmat corespunderea și respectarea Sistemului conform standardelor ISO 27001:2013 (SMSI), ISO 20000-1:2011 (SMS), de asemenea a fost efectuat auditul de certificare al Sistemului de management al calității conform standardului ISO 9001:2015 (SMC).
Auditul a avut drept obiectiv:
• Evaluarea conformității și a eficacității sistemelor de management cu standardele de referință
• Identificarea zonelor de îmbunătățire potențială a sistemelor de management
• Evaluarea abilității sistemului de management de a îndeplini cerințele legale, reglementate și contractuale aplicabile în cadrul organizației
• Evaluarea abilității sistemelor de management de a satisface cerințele aplicabile și de a obține rezultatele așteptate.
Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” timp de trei ani a fost certificată conform standardului ISO 9001:2008 (SMC) și sesizând beneficiile implementării acestor standarde a ținut să certifice sistemul la noua versiune a standardului ISO 9001:2015 (SMC), pentru următoarele domenii:
 Certificat ISO 9001:2015: Administrarea și întreținerea infrastructurii IT, Proiectarea, dezvoltarea, mentenanța și implementarea sistemelor informaționale, telemarketing, training, poligrafie, cercetări tehnico-științifice în domeniile examinării tehnice a documentelor, grafoscopiei și trasologiei, arhivarea documentelor, certificarea în domeniul semnăturii electronice, abonarea la serviciile fiscale electronice, procesarea documentelor fiscale, analiza informațiilor fiscale, comercializarea timbrelor de acciz, formularelor tipizate de documente primare cu regim special și blanchetelor de hârtie prevăzută.
Tot în această perioadă a avut loc și auditul de supraveghere  al Sistemului de management al serviciilor conform ISO 27001:2013: pentru următoarele domenii:
• Prestarea serviciilor în domeniul tehnologiilor informaționale, procesarea, datelor, administrarea bazelor de date, activitatea de proiectare și implementare a sistemelor informatice, confecționarea și distribuirea timbrelor și formularelor fiscale.
Precum și supravegherea Sistemului de management al securității informaționale conform standardului ISO 20000-1:2011: pentru următoarele domenii:
• Furnizare de servicii de administrare și întreținere a infrastructurii IT, proiectare, dezvoltare, mentenanță și implementare a sistemelor informaționale, telemarketing, training, poligrafie, cercetări tehnico-științifice în domeniile examinării tehnice a documentelor, grafoscopie și trasologie, arhivare a documentelor, certificare în domeniul semnăturii electronice, abonare la serviciile fiscale electronice, procesare a documentelor fiscale, analiză a informațiilor fiscale în conformitate cu Catalogul de servicii versiunea 2.0 din 15.03.2016.
Ceea ce presupune  că toată gama de servicii și produse pe care Î.S. „Fiscservinform” le prestează garantează despre faptul că ele sunt prestate conform principiului  „Plan do check act” adică orice proces din cadrul întreprinderii este planificat, executat, verificat dacă corespunde criteriilor și cerințelor stabilite  vis-s vis de produsul sau serviciul prestat în corespundere cu reglementările interne și nu în ultimul rând cu legislația în vigoare.De altfel toate standardele sunt implementate cu respectarea legislației în vigoare care reprezintă o cerință obligatorie a acestor 3 standarde.
La ședința de închidere a vizitei auditului de supraveghere, echipa de audit în domeniu s-a pronunțat pozitiv privind organizarea cu succes a auditului, oferind undă verde în certificarea Sistemului de management al calității conform standardului ISO 9001:2015 și menținerea certificării pentru cele două standarde ISO 20000-1:2011 și ISO 27001:2013. Totodată, echipa de audit a venit cu 3 oportunități de îmbunătățire și doar o observație, dar nu au fost sesizate neconformități majore fapt ce ne vorbește despre atitudinea managementului de vârf și promovarea acestor standarde la nivel de management și preocuparea întregului colectiv de a respecta aceste standarde devenind activități indispensabile a procesului pe care îl desfășoară, precum și echipei care nemijlocit a muncit la menținerea acestor standarde pe parcursul anului.
Potrivit echipei de audit Sistemul gestionat este unul complex și se vede că se depune foarte mult efort în menținerea acestuia de către dna Rodica Musteața și întreaga echipă Î.S.„Fiscservinform”. Domnul Ioan Popa, conducătorul echipei de audit extern de la „SRAC CERT” S.R.L. a felicitat echipa pentru munca depusă și suportul oferit în desfășurarea cu succes a auditului, menționând că toată lumea a fost implicată și a răspuns deschis la întrebările date fără a se eschiva de a prezenta careva date, fapt demonstrat prin implicarea directă a managementului de vârf în promovarea și menținerea acestor standarde în persoana dlui Vitalie Coceban. La rândul său, administratorul Întreprinderii de Stat „Fiscservinform” a venit cu un mesaj pentru oaspeți: „Mulțumim pentru abordarea constructivă și sistemică în colaborarea noastră. Concluziile Dvs. sunt importante, deoarece suntem în permanentă schimbare. Înțelegem că această dezvoltare permanentă de formalizare a proceselor este binevenită și trebuie făcută o reorganizare. Vom lua în considerație toate observațiile și oportunitățile de îmbunătățire propuse și vom depune tot efortul ca acestea să fie implementate până la următoarea vizită a echipei „SRAC CERT” S.R.L.”, a spus Vitalie Coceban.
Mihaela Rotari
Share