Află pentru ce au fost alocate subvenții în agricultură în 2013!

Află pentru ce au fost alocate subvenții în agricultură în 2013!

Curtea de Conturi a examinat la 8 decembrie 2014 Raportul auditului conformității privind subvenționarea în 2013 a agriculturii în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenției de Intervenție și Plăti pentru Agricultură.

În raport se spune că, subvențiile alocate în 2013 în sumă de 462 mil. lei au fost folosite pentru: compensarea dobînzilor achitate la creditele contractate; asigurarea riscurilor în agricultură pe o suprafață de 25,9 mii ha (față de 31,6 mii ha în 2012); plantarea pomilor pe 4,0 mii ha (inclusiv 1,4 mii ha de măr); plantarea 1,4 mii ha de vii (inclusiv 0,54 mii ha cu soiuri de masă); construcția și renovarea serelor și tunelurilor pe 72,5 ha; procurarea 2,8 mii unități de tehnică și utilaj agricol nou; renovarea tehnologică a 35 ferme zootehnice și 15 de păsări; procurarea a 3872 capete de animale de prăsilă; construcția și renovarea a 45 frigidere; consolidarea și irigarea terenurilor agricole.

În raportul CCRM se spune că, autoritățile în cauză nu și-au asumat în mod plenar angajamente pentru realizarea unui impact economic și social, rezultat din sporirea competitivității sectorului agricol. Astfel, sistemul actual de subvenționare este afectat de mai multe deficienţe și iregularități.

Maria  Roșca

Share