Doritorii de a afla mai multe despre utilizarea serviciilor fiscale electronice se pot înscrie la cursurile organziate de CTIF

Doritorii de a afla mai multe despre utilizarea serviciilor fiscale electronice se pot înscrie la cursurile organziate de CTIF

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunță contribuabilii interesați despre organizarea, în luna februarie, a două cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice.

Primul curs cu tema: utilizarea serviciului electronic „e – Factura” (4 ore) va avea loc la 14 februarie (în limba rusă), iar al doilea curs – cu genericul „Serviciile fiscale electronice” (6 ore) – la 15 februarie curent (în limba română).

„e – Factura” este un serviciu electronic destinat agenților economici pentru crearea, redactarea, semnarea electronică și circulația electronică a facturilor fiscale. Cel de-al doilea curs are menirea de a instrui contribuabilii în cea ce privește conectarea la serviciile fiscale electronice și utilizarea sistemelor informaționale automatizate „Declarație electronică”, „ Contul curent al contribuabilului”, „Comanda on-line a formularelor tipizate”, „e – Factura”, a altor servicii fiscale electronice.

Amintim că mai bine de 70% din timpul rezervat instruirilor ghidate de formatorii CTIF este dedicat exercițiilor practice de utilizare a serviciilor electronice. Mai multe informații despre tematicile, durata și orarul instruirilor privind utilizarea serviciilor fiscale electronice pot fi găsite pe link – ul: https://ctif.gov.md/sites/default/files/inline-files/SERVICII-FISCALE.pdf.

Cursurile menționate vor avea loc pe adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 6, etajul 4, bir. 415 A, Centrul de instruire în finanțe al CTIF. Pentru a participa la cursuri, contribuabilii interesați urmează să se înscrie în prealabil la tel: 022 822 032, 068669942 sau prin poșta electronică la adresa: instruire@ctif.gov.md

În decursul anului 2018, CTIF a organizat 29 cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice la care au participat 224 de contribuabili.

Mihaela Rotari 

Share