Colegiul disciplinar a constatat abateri comise de unii executori judecătorești

 Colegiul disciplinar a constatat abateri comise de unii executori judecătorești

Colegiul disciplinar a constatat abateri comise de unii executori judecătorești. Aceștia au fost trași la răspundere disciplinară pentru încălcările comise, în baza reclamațiilor înaintate de persoane fizice și juridice. Au fost invocate lezarea drepturilor sau intereselor lor legitime în procedura de executare, potrivit unui comunicat de presă.

Membrii colegiului au examinat, în luna aprilie, 21 de cauze în urma sesizărilor și au constatat încălcări în 5 cazuri. Au fost aplicate sancțiuni în formă de amenzi, în mărime de 200, 300 și 600 u.c. ceea ce înseamnă 10000, 15000 și 30000 lei. Unui executor judecătoresc i-a fost aplicată sancțiune de suspendare a activității pe termen de 6 luni, iar altul a primit avertisment, cu obligația de a se instrui 8 ore academice din cont propriu.

Executorii judecătorești au fost penalizați pentru încălcarea gravă a obligațiilor profesionale stabilite de lege, tergiversarea, neglijența în efectuarea lucrărilor în procedura de executare, nerespectarea termenului de îndeplinire a acțiunilor procedurale sau refuzul nemotivat de a efectua acte de executare.

Sancțiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea faptei comise prin acțiunile sau inacțiunile executorului judecătoresc. Acestea sunt în formă de avertisment, mustrare cu obligația de a se instrui din cont propriu de la 8 până la 24 ore academice, amendă, suspendarea activității executorului judecătoresc pe un termen de la o lună până la 6 luni sau retragerea licenței.

Colegiul disciplinar este constituit pe lângă Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ). Acesta este format din 7 membri, din care 2 sunt desemnați de Ministerul Justiției, 3 de UNEJ, un reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului şi un reprezentant al societății civile. Membrii colegiului sunt divizați în 2 complete de admisibilitate care se întrunesc săptămânal.

 

Doina Secrieru

Share